De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Utrecht  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

Het centrum van Utrecht moet voor elk voertuig toegankelijk blijven. De gemeente moet daarom afzien van de instelling van een milieuzone.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

De gemeente moet ouders laten betalen voor de schade die hun kinderen in de openbare ruimte aanbrengen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

Utrecht moet het gemeentelijke wietexperiment, waarbij wietgebruikers in besloten clubs legaal cannabis kunnen kweken, direct stopzetten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

De gemeente mag alleen in het Nederlands met inwoners communiceren.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

Utrecht heeft 52 koopzondagen. Dat aantal moet omlaag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

Utrecht krijgt nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning. Omdat de regering hierop bezuinigt, moet de gemeente er zelf ook geld in steken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

De gemeente moet afzien van een groot theater in Leidsche Rijn en in plaats daarvan investeren in cultuur in de wijken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

De onroerendezaakbelasting (OZB) moet omlaag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

Bij nieuwbouw moet de gemeente ervoor zorgen dat minimaal 40% een sociale huurwoning is.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

De gemeente moet de welstandscommissie afschaffen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

De gemeente moet windmolens toestaan op locaties als Lage Weide of langs de A12.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

Utrecht mag niet bezuinigen op de dierenopvang.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

De gemeente moet het leefbaarheidsbudget, waar buurten en wijken allerlei activiteiten en voorzieningen uit kunnen betalen, afschaffen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

De gemeente mag geen vergunning geven voor circussen met dieren.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

De U-pas, voor gezinnen met een inkomen tot 125% van het sociale minimum, moet blijven bestaan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

De gemeente mag geen subsidies of leningen voor de plaatsing van zonnepanelen op huizen verstrekken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

De parkeertarieven in de binnenstad en omliggende wijken moeten omlaag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

De gemeente moet zich verzetten tegen de verbreding van de A27 tot 2x7-baans bij Amelisweerd.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

Ouderen (65+) moeten gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

De gemeente moet een fietsbrug aanleggen tussen Leidsche Rijn en Oog in Al.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

Er moet een tunnel onder het Westplein komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

Er moet een maximumsnelheid van 80 km per uur komen op de Noordelijke Randweg.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

De gemeente moet de hondenbelasting afschaffen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

In het stationsgebied moeten bezoekers hun fiets gratis kunnen stallen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

Het aantal coffeeshops in de stad moet omlaag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

De gemeente moet snel zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor raamprostitutie in de stad.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 28

Winkeliers moeten zelf de openingstijden van hun winkels kunnen bepalen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 29

Gemeente en politie moeten hard optreden tegen krakers.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 30

De gemeente moet ervoor zorgen dat er een discotheek op De Uithof komt.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die nu in de gemeenteraad van Utrecht vertegenwoordigd zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 

 

   
GroenLinks  
PvdA  
D66  
VVD  
CDA  
SP  
ChristenUnie  
Basis Inkomen Partij  
Ons Utrecht  
OPA Utrecht  
Student & Starter  
Stadsbelang Utrecht  
Nederland Duurzaam  
Libertarische Partij  
Ouderenpartij Utrecht  
Partij voor de Dieren  
Partij Vrij Utrecht  
   

En nu?

Ik wil weten wat de partijen vinden

  •  
  •  
 

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Klik op de pijltjes om de volgende stellingen te zien
 
 
 
 

Deel dit resultaat

Scores op stellingen

Hoe zijn de meningen verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  bekijk scores   verberg scores
Stelling Antwoord Alle deelnemers ()

Belangrijke onderwerpen

  bekijk onderwerpen   verberg onderwerpen

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal

GroenLinks: Oneens

Met onder andere meer fietspaden, beter openbaar vervoer en stimuleren van schonere auto's investeren we in gezondere lucht. Een relatief klein deel van de vuilste auto’s is verantwoordelijk voor een groot deel van de luchtvervuiling in de stad. Een milieuzone om deze auto’s te weren is een effectief en eerlijk middel om de gezondheid van mensen te bevorderen.

PvdA: Oneens

De gezondheid van de Utrechters staat voorop. De PvdA heeft ingestemd met de milieuzone voor alleen de meest vervuilende personenauto's. Dit draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Utrechters. Op initiatief van de PvdA zal jaarlijks worden bekeken of de milieuzone nog nodig is of dat er betere alternatieven zijn. Bovendien zijn er subsidieregelingen voor mensen die hun oude auto willen vervangen door een schoner exemplaar.

D66: Oneens

Eén oude dieselauto’s stoot evenveel roet uit als vijfentwintig benzineauto's. Daarom kiest D66 er voor om deze vervuilende auto's aan te pakken. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en de volksgezondheid.

VVD: Eens

De VVD kiest voor een gastvrije stad en tegen een autoverbod voor de binnenstad. Het verbod voor oudere auto’s is een schoolvoorbeeld van symboolpolitiek en dat dan over de rug van de autobezitter met een kleine beurs. Het autoverbod doet niets voor de luchtkwaliteit en kost ook nog eens miljoenen en dat zou weggegooid geld zijn. Verbetering verkeersdoorstroming werkt wel, want stilstaand verkeer vervuilt het meest.

CDA: Eens

De voorgenomen milieuzone heeft nauwelijks effect op de luchtkwaliteit: het is een symboolmaatregel. Bovendien is het heel onduidelijk voor bezoekers aan de stad wie er wel in mag en wie niet. En voor bezitters van oude auto’s is het een hele dure grap. Door bijvoorbeeld op schone bussen en een goede doorstroming te zorgen doen we meer voor het milieu.

SP: Eens

Heeft nauwelijks effect. Beter is verkeer af te vangen aan de randen van de stad.

ChristenUnie: Oneens

De ChristenUnie heeft ingestemd met invoering van de milieuzone voor oude dieselauto's per 1 januari 2015. Juist deze auto's zorgen voor forse uitstoot van roet, wat slecht is voor de gezondheid van mensen in de stad.

Basis Inkomen Partij: Oneens

De BIP wil dat de luchtkwaliteit in de stad gaat voldoen aan de EU-norm en dat er geen 300 Utrechters jaarlijks overlijden als gevolg van de luchtverontreiniging. Dat verdient de allerhoogste prioriteit. Het huidige college vindt blijkbaar de gezondheid van de burger minder belangrijk dan de autobereikbaarheid van centrum en stationsgebied. Bij de BIP telt ieder mens. Het college GroenLinks-D66-PvdA gaat voor het geld.

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Al dateert het stratenplan van het centrum in de kern uit de middeleeuwen (straten daarin zijn in de loop van de tijd wel verbreed): de oeroude stadscentrum is geen openluchtmuseum maar een woon-, werk- en verblijfsgebied voor zeer velen: bewoners en bezoekers. Geen belemmeringen hierin.

Student & Starter: Oneens

Student & Starter zet zich in voor een schoon Utrecht met een binnenstad waar iedereen gezond kan winkelen en genieten van cultuur. Daar hoort een veilige, auto-arme binnenstad bij met extra aandacht voor voetgangers en fietsers. Het autogebruik in de binnenstad willen wij daarom algemeen ontmoedigen. Het weren van vervuilende auto’s is een goede eerste stap.

Stadsbelang Utrecht: Eens

Stadsbelang Utrecht is een voorstander van een bereikbaar centrum van Utrecht. Iedereen is welkom. De geplande milieuzone voor personenauto's zorgt voor economische schade voor ondernemers. De milieuwinst is marginaal en de onevenredig hoge investeringskosten kunnen beter ingezet worden om de vuile bussen versneld te verschonen.

Nederland Duurzaam: Eens

ND is voor landelijke maatregelen om auto’s te belasten naar mate van vervuiling. Op gemeentelijk niveau willen we parkeertarieven en –vergunningen naar mate van vervuiling. Een lappendeken van milieuzones werkt verwarrend en helpt niet want milieuvervuiling waait over grenzen heen. Daarbij is handhaving duur.

Libertarische Partij: Eens

Ook deze stelling vraagt nuance. Ieder voertuig moet toegang hebben tot het centrum en er moet geen gemeentelijke milieuzone komen. De voertuigen zijn echter wel verantwoordelijk voor schade aan eigendom en lichaam (lees: gezondheid) als zij waar dan ook rondrijden. Die schade kan en mag op de daders verhaald worden. De eigenaren mogen zelf dus best een milieuzone realiseren, mits zij de aanleg van de voorzieningen daartoe ook zelf financieren.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

De vervuiling van de paar auto's die onder deze normen vallen, is op het totaal van Utrecht en de omliggende snelwegen minimaal. Het is spijtig dat het College een onderzoek van 400.000 EURO heeft laten doen. Weggegooid geld.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente werkt aan schonere lucht voor haar inwoners en bezoekers van de gemeente, door vervuilende voertuigen uit dichtbevolkte gebieden zoals het centrum te weren.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

GroenLinks is warm voorstander een referendum dat bewoners zelf kunnen aanvragen over zaken die spelen in de gemeente. Daarmee kunnen besluiten van de gemeenteraad aan alle Utrechters voorgelegd worden. Bovendien zijn bij vele onderwerpen ruime mogelijkheden voor inspraak. Een referendum op initiatief van de gemeente zelf is niet nodig en bovendien erg duur.

PvdA: Oneens

De PvdA is voorstander van een referendum als de bewoners daar zelf om vragen. Dit is het zogeheten raadgevend referendum. Deze mogelijkheid bestaat al in de stad en dat moet wat ons betreft zo blijven. Een referendum op initiatief van de gemeenteraad heeft weinig nut. Raadsleden van de PvdA trekken er al veel op uit om aan mensen in de stad te vragen wat zij van voorstellen vinden.

D66: Geen van beide

D66 vindt dat het initiatief voor een referendum bij de bewoners van Utrecht moet liggen en niet bij de politiek.

VVD: Oneens

De VVD is tegen referenda. Nederland kent een representatieve democratie, waarin volksvertegenwoordigers een integrale afweging maken tussen maatschappelijke doelen en belangen en vervolgens komen tot hun keuze. Een raadplegend referendum kent geen integrale afweging, want is beperkt tot een ja/nee vraag op één onderwerp. Volksvertegenwoordigers zullen echter altijd de consequenties van een keuze moeten meewegen.

CDA: Eens

Bewoners zijn de baas in een democratie. Bij grote besluiten kan een referendum het juiste middel daarvoor zijn. Dit is ook vastgelegd in de gemeentelijke referendumverordening.

SP: Eens

Bij zaken van groot stedelijk belang moet de stem van de Utrechters worden gehoord.

ChristenUnie: Oneens

Elk referendum dat Utrecht heeft gehad, is mislukt. Omdat de opkomst te laag was (burgemeestersreferendum 2005) of omdat de uitslag niet gerespecteerd werd (bijv. koopzondagreferendum). In de Nederlandse democratie is de gemeenteraad de plaats waar namens de bewoners gestemd wordt.

Basis Inkomen Partij: Eens

Geen toelichting gegeven

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

OPA Utrecht beschouwt burgers méér dan als slechts stemmers. Tussen vierjaarlijkse raadsverkiezingen moeten burgers aan het woord kunnen komen in belangrijke aangelegenheden, zoals door een raadplegend referendum. Indien een gewone meerderheid in de raad hierom vraagt dan gebéurt het dan ook binnen de redelijke termijn.

Student & Starter: Eens

Student & Starter wil graag zo veel mogelijk inspraak van inwoners op belangrijke beslissingen. Grote projecten als de Bieb++ zijn zo ingrijpend en duur dat heel Utrecht zich daarover zou moeten kunnen uitspreken.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

De partijen en individuele raadsleden hebben door middel van de gemeenteraadsverkiezingen mandaat gekregen van de bevolking om besluiten te kunnen nemen. Via burgerparticipatie hebben betrokken burgers en belangengroepen de mogelijkheid hun mening kenbaar te maken. Daarom is Stadsbelang Utrecht van mening dat voorzichtig moet worden omgegaan met referenda.

Nederland Duurzaam: Geen van beide

Indien er zaken zijn waarover de bevolking graag een referendum wil en een heldere keuze geboden kan worden, zal ND hieraan steun verlenen.

Libertarische Partij: Eens

Een referendum is een prima middel om de gemeente tot op zekere hoogte onder curatele te stellen. De gemeente is immers de afgelopen tientallen jaren onverantwoord met ons geld omgegaan. De gemeente moet niet alleen de bevolking raadplegen via een referendum, het referendum moet bindend zijn. Omdat een referendum duur is (enkele tonnen per keer), moet het wel een uitgave van minstens 1 miljoen euro betreffen. Om de kosten te drukken kan er over meerdere voorstellen tegelijk gestemd worden.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

Mee eens. Dit is een van de 30 speerpunten uit ons programma. Op deze manier kan de Gemeenteraad en College gecontroleerd worden.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren is voorstander van het hebben van een raadgevend referendum bij belangrijke besluiten.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

Het kost veel tijd en geld om te achterhalen wie welke schade heeft aangericht. Vaak is dat niet precies te bewijzen. Proberen te verhalen van schade kost daardoor meer dan het oplevert. GroenLinks vindt dat menskracht en geld voor opsporing, toezicht en handhaving beter kan worden besteed. Als een minderjarige voor de rechter komt, kan het verhalen van de schade wel worden meegenomen in het strafproces.

PvdA: Eens

De PvdA kiest bij veiligheid voor ‘hard en sociaal’. Hard optreden tegen overlast en criminaliteit. Maar ook goede voorzieningen om dit te voorkomen en om mensen weer op het juiste spoor te zetten. Buurtbewoners krijgen meer invloed op de prioriteiten van de politie. Ouders van overlastgevende jeugd moeten vaker aansprakelijk gesteld worden voor de schade.

D66: Oneens

Ouders zijn al verantwoordelijk voor kinderen tot 15 jaar. Dat is landelijke wetgeving waar de gemeente geen invloed op heeft. Boven die leeftijd geldt een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en kinderen. Kinderen die schade aanrichten in de openbare ruimte moeten daar ook zelf de consequenties van ervaren in de vorm van bijvoorbeeld een Halt straf, die er op gericht is om het plegen van vandalisme of criminele activiteiten te voorkomen.

VVD: Eens

De VVD wil dat de gemeente inzet op de preventie van overlast. Daar waar sprake is van overlast door jongeren moet de gemeente zichtbaar optreden en de ouders op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Waar mogelijk draaien de ouders voor de kosten van aangerichte schade op. Slachtoffers moeten hun schade vergoed krijgen.

CDA: Eens

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Het is eerlijk als zij dan ook voor de schade betalen, anders komt de rekening bij andere inwoners terecht!

SP: Eens

De gemeente - en daarmee haar inwoners - hoeft niet op te draaien voor schade door vandalisme. Potje breken, potje betalen.

ChristenUnie: Eens

Uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat schade op daders verhaald wordt. Ook als de daders kinderen zijn. Ouders hebben als eerste verantwoordelijkheid voor hun kinderen.

Basis Inkomen Partij: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Dit lijkt lastig, maar welke ouder roept zijn/haar kinderen NIET ter verantwoording als er iets vervelends in de eigen woonsituatie is uitgehaald? Welnu...

Student & Starter: Eens

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat zij ook de financiële verantwoordelijkheid dragen wanneer hun kinderen zich misdragen.

Stadsbelang Utrecht: Eens

Stadsbelang Utrecht is van mening dat ouders zijn aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kinderen tot 16 jaar. Zij moeten dan ook de schade betalen die hun kinderen veroorzaken. Kinderen van 16 en 17 zijn zelf aansprakelijk en moeten dan ook zelf de rekening betalen.

Nederland Duurzaam: Eens

Vernieling van gemeenschapsmiddelen leidt tot grote ergernis bij de Utrechter. Mensen die openbare eigendommen vernielen, moeten keihard aangepakt worden. De herstelkosten moeten op de daders worden verhaald. Ingeval dit minderjarigen betreft, moet het beleid zijn om de wettelijke vertegenwoordigers (de ouders of verzorgers) aansprakelijk te stellen.

Libertarische Partij: Eens

Degene die schade toebrengt moet altijd de schade betalen die hij/zij veroorzaakt. Kinderen vallen vaak nog onder de financiële verantwoordelijkheid van hun ouders. Dat is in de beleving van veel mensen zelfs een belangrijk onderdeel van wat een persoon een kind maakt: dat hij/zij niet financieel zelfstandig is. Daarom moeten de ouders betalen als het kind verantwoordelijk is.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

Ja, natuurlijk moeten ouders betalen voor schade die kinderen aanrichten. Zij zijn de eerst verantwoordelijken en moeten op de hoogte zijn met wat hun kinderen uitspoken. Schade aan openbaar bezit gebeurt vaak in de avonduren en dan horen kinderen thuis te zijn en ouders horen afspraken te maken met jongeren over waar ze zijn en wanneer ze thuis moeten zijn.

Partij voor de Dieren: Oneens

Vanaf 12-jarige leeftijd heeft kind eigen verantwoordelijkheid. Gemeente moet tevens niet op stoel van de rechter gaan zitten, scheiding trias politica.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

GroenLinks wil de teelt en productie van softdrugs legaliseren. Daarom zetten we experimenten op dat gebied voort. Door de softdrugproductie en -handel uit de criminaliteit te halen ontlasten we de politie en komt er minder overlast voor omwonenden. Daarnaast hebben we meer grip op de kwaliteit van de wiet en het THC-gehalte. Een verlaging van THC betekent een kleinere kans op verslaving.

PvdA: Oneens

De PvdA is voorstander van het experiment met gereguleerde wietteelt in de stad onder toeziend oog van deskundigen. Op deze manier voorkom je overlast en is er betere controle op de kwaliteit. Ook voorkom je zo criminaliteit aan de achterdeur van de coffeeshop.

D66: Oneens

D66 heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor gereguleerde wietproductie. Op dit moment is er geen controle op de wiet van coffeeshops, omdat de bevoorrading van coffeeshops niet goed geregeld is. De wiet die nu bij coffeeshops wordt verkocht, is vaak te sterk. D66 wil door met de pilot met gereguleerde wietproductie in de Social Cannabis Club. Deze aanpak is beter voor de volksgezondheid en bespaart flink op kosten voor politie, justitie en zorg.

VVD: Eens

De VVD ziet niets in plannen voor ‘staatswietplantages’. Die doen niets aan de grote drugscriminaliteit. Het overgrote deel van de illegaal geteelde softdrugs is voor de export. De VVD wil inzetten op verminderen van de overlast door het aantal coffeeshops in het centrum en in woonwijken terug te brengen en door afhaalcoffeeshops aan de rand van de stad te realiseren. Dat beperkt de overlast in de rest van de stad.

CDA: Eens

Wiet is in Nederland verboden. De verantwoordelijk ministers hebben al regelmatig aangegeven dat de Utrechtse proefballonnetjes niet mogen. Het is daarom hoog tijd om na vier jaar de geldkraan dicht te draaien voor dit hobbyproject.

SP: Oneens

De SP is voor legalisering van softdrugs. Dit is een stap in die richting. Het gedoogbeleid zoals het nu is, is halfslachtig.

ChristenUnie: Eens

Gebruik van wiet moet ontmoedigd worden en zeker niet gestimuleerd. Daarom wil de ChristenUnie het aantal coffeeshops beperken en de beschikbaarheid van wiet verminderen. Het zelf kweken van wiet past hier uiteraard niet bij.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Legalisering van de wietteelt vermindert de criminaliteit. Daarom is het experiment een stap in de goede richting van legalisering.

Ons Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Oneens

Wie wietgebruik laat staan wiet kweken ondergronds doet gaan, door het simpelweg te verbieden, die vráágt om problemen, bevordert (ongewild) 'criminele economie' met alle kwalijke, onbeheersbare gevolgen. Dat kan niet en mag niet.

Student & Starter: Oneens

Student & Starter is voor het experimenteren op het gebied van sociale vraagstukken. Door de kleinschaligheid is het risico laag en bovendien zorgt gereguleerde wietteelt voor minder criminaliteit en veiliger drugsgebruik.Het gemeentelijk wietexperiment moet daarom worden doorgezet en bij positieve resultaten worden uitgebreid.

Stadsbelang Utrecht: Eens

Stadsbelang Utrecht is van mening dat het is niet aan de gemeente Utrecht is om mee te werken aan de wietteelt van burgers. Actief meedenken en meebetalen aan experimenten op dit gebied is wat ons betreft niet gewenst.

Nederland Duurzaam: Eens

ND is tegen het gedoogbeleid. Het moet duidelijk zijn wat wel en wat niet toegestaan is. ND is voor de legalisering van het gebruik en de handel in softdrugs als dit (inter)nationaal geregeld wordt. Pas als er heldere nationale wetgeving is, met duidelijke kwaliteitsnormen, zoals ook het geval is met alcohol en tabak, kan lokaal wiet verbouwd en verkocht worden. ND ziet geen plek voor de gemeente weggelegd om als drugsleverancier te gaan fungeren.

Libertarische Partij: Oneens

Het gemeentelijk wietexperiment maakt hopelijk de weg vrij naar legalisatie van de kweek van cannabis. De Libertarische Partij is voorstander van de legalisatie van alle drugs, omdat zij vindt dat dit een privé-zaak is. Uiteraard moet er wel streng gehandhaafd worden op overlast, maar experimenten in Portugal en de VS hebben al uitgewezen dat de overlast juist afneemt door legalisatie.

Ouderenpartij Utrecht: Geen van beide

We moeten deze situatie in een breder perspectief zien. Levert zo'n controle van de teelt via de gemeente wel het gewenste resultaat op? Ook het gedoogbeleid en de gevolgen ervan voor handelaars, klanten, kwekers moeten in dit perspectief besproken worden. Allereerst op landelijk niveau.

Partij voor de Dieren: Oneens

De verkoop van softdrugs in coffeeshops is toegestaan. De overheid licht burgers voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van softdrugs.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

Utrecht is een kleurrijke stad. Dat komt o.a. door de meer dan 150 nationaliteiten die hier wonen en werken. De stad kent veel internationale studenten, onderzoekers en expats. Die grote diversiteit draagt bij aan een rijk cultureel en economisch leven. GroenLinks koestert de diversiteit in multicultureel Utrecht. Het krampachtig vasthouden aan alleen in het Nederlands communiceren is niet meer van deze tijd.

PvdA: Oneens

Iedereen heeft recht op informatie. De rechten en plichten van de gemeente dienen voor iedereen duidelijk te zijn. Zo voorkom je miscommunicatie en wederzijds onbegrip. De PvdA geeft de voorkeur aan informatieoverdracht in het Nederlands.

D66: Oneens

Utrecht is een stad van kennis en cultuur van internationale allure. D66 wil dat Utrecht een gastvrije en tolerante stad is voor internationale bezoekers. Dat is beter voor ons vestigingsklimaat en daarmee voor de werkgelegenheid.

VVD: Eens

Bij de VVD gaat het niet om je afkomst, maar om je toekomst. Kennis van Nederlandse omgangsvormen, naleving van de Grondwet en beheersing van de Nederlandse taal zijn voorwaarden om mee te kunnen doen. De VVD wil dat de gemeente inwoners benadert als individu en niet als lid van een groep. De gemeente bevordert de emancipatie en integratie van Utrechters en communiceert dus uitsluitend in het Nederlands met inwoners.

CDA: Eens

In Nederland praten we Nederlands met elkaar. Als je hiernaartoe verhuist krijg je begrijpelijke informatie over de gemeente en over Nederlandse les, desnoods eenmalig in je eigen taal. Maar daarna verwachten we dat mensen gewoon meedoen in de Nederlandse samenleving.

SP: Oneens

Het gaat erom dat belangrijke informatie op een goede manier bij de juiste mensen terecht komt. Dan kan het soms nodig zijn ook in andere talen te communiceren. Bovendien staat gemeentelijke communicatie vaak al bol van Engelse termen. Ook in de openbare ruimte wordt informatie vaak al in het Engels aangeboden. Vindt niemand een probleem.

ChristenUnie: Oneens

De overheid spreekt bij voorkeur Nederlands. Maar het is ook van belang dat wat gezegd wordt, begrepen wordt. Daarom is het zinvol dat bij bepaalde doelgroepen (bijv. nieuwe Nederlanders, immigranten, expats) de gemeente in hun taal bereikbaar is.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Niet alle inwoners zijn direct bij aankomst het Nederlands machtig. Het is niet meer dan goed fatsoen wanneer met hen in een andere taal indien nodig gecommuniceerd wordt.

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Het Nederlands is, hoe u het ook wendt of keert, de basis van het menselijke verkeer en ontmoetingen daarin in onze toch al zo divers geschakeerde samenleving. Om dit van gemeentewege te gaan verdunnen? In principe: nee.

Student & Starter: Oneens

Utrecht is een stad met vele internationele bewoners. Een kennis & cultuur stad met internationale aspiraties kan niet anders dan buiten haar eigen taalgrenzen treden. Daarom vindt Student & Starter dat het online burgerloket ook Engelstalig bruikbaar moet zijn.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

Utrecht wordt steeds internationaler Een internationale stad is een stad waar bedrijven, studenten en kenniswerkers zich graag vestigen, waar veel toeristen naar toe komen. Dit geeft een positieve impuls aan de concurrentiepositie en werkgelegenheid. We moeten de bedrijven, organisaties en buitenlandse inwoners koesteren. Daar hoort internationale bewegwijzering bij, een welkomstpakket in een buitenlandse taal en de mogelijkheid om in een andere taal met je inwoners te communiceren.

Nederland Duurzaam: Eens

ND wil dat bij contacten met de overheid, zowel digitaal als persoonlijk, zowel werkwijze als rechten en plichten duidelijk zichtbaar en in duidelijk Nederlands gecommuniceerd worden.

Libertarische Partij: Oneens

Het is de eigen verantwoordelijkheid van mensen die in Nederland komen wonen om zich de taal eigen te maken. Het is geen verplichting, maar ze maken zichzelf het leven wel erg moeilijk door het niet te doen. Daarbij is het een taak van de gemeente om beleid en regels zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Duidelijk beleid heeft weinig uitleg nodig.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

OPU vindt het logisch dat haar inwoners Nederlands spreken. Al helemaal in officiele conversaties, meetings en documenten. Iemand kan wel ondersteuning zoeken van een tolk of advocaat.

Partij voor de Dieren: Oneens

De informatie van de gemeente moet voor alle inwoners van Utrecht toegankelijk zijn.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Geen van beide

Rondom koopzondagen spelen veel zaken een rol zoals de belangen van kleine ondernemers, rust op één dag per week en de vrijheid van de consument. Binnen GroenLinks wordt verschillend gedacht over koopzondagen. Bij het voorstel in 2013 heeft ieder fractie lid de verschillende argumenten zorgvuldig gewogen en heeft de fractie van GroenLinks uiteindelijk verdeeld gestemd.

PvdA: Geen van beide

Binnen de PvdA bestaan zowel voor- als tegenstanders van de zondagsopening van winkels. Voorstanders wijzen op de economische impuls hiervan voor ondernemers en het belang van keuzevrijheid voor consumenten. Tegenstanders wijzen op de positie van het winkelpersoneel, kleine winkels en de oprukkende 24-uurseconomie, die ten koste gaat van de zondagsrust. De huidige zondagsopening wordt de komende jaren geëvalueerd.

D66: Oneens

D66 is altijd groot voorstander geweest van de koopzondag, omdat het Utrecht meer op de kaart zet als aantrekkelijke stad en omdat het goed is voor de economie. Het verkleint de kans op leegstand en levert meer werkgelegenheid op. Het is daarmee ook een sociale maatregel. Ook de culturele sector, de toerismesector en de horeca kunnen hiervan profiteren.

VVD: Oneens

Mede dankzij de VVD is de afgelopen periode de verplichte zondagssluiting afgeschaft. Een historisch besluit na een meer dan 12 jaar slepende discussie. Dit onderwerp is bij uitstek een vraagstuk voor ondernemers zelf en overheidsinmenging is daarbij ongewenst. Winkeliers bepalen zelf of ze ook op zondagen open willen zijn en mensen hebben zelf de keuze of ze op zondag willen winkelen of niet.

CDA: Eens

De inwoners van Utrecht hebben in 2005 in een referendum met twee tegen één gestemd tegen uitbreiding van de koopzondagen. Afgelopen jaar heeft een meerderheid van de raad toch besloten die in te voeren. Het CDA wil dit besluit terugdraaien. Dat is goed voor kleine ondernemers, die nu zeven dagen per week de concurrentie met grote ketens aanmoeten en prettig voor bewoners van de binnenstad die ook een paar dagen per jaar rust verdienen.

SP: Eens

Koopzondagen gaan ten koste van de kleine winkeliers. Daar moet Utrecht juist zuinig op zijn.

ChristenUnie: Eens

Rust is een schaars goed geworden in onze 24-uurs economie. Dat is jammer. Gepaste rust leidt tot creativiteit, nieuwe energie en ontwikkeling. Daarom is het goed dat we met regelmaat gas terug nemen. Vanouds hebben wij daarvoor de zondag. De ChristenUnie maakt zich hard voor deze rustdag. Juist omdat veel Utrechters daar grote waarde aan hechten, of zij nu gewend zijn om zondag een kerk te bezoeken of niet.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Het is aan de ondernemers om te bepalen of zij op zondag open willen zijn.

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Oneens

Geen betutteling graag. Ondernemers kreunen sowieso al onder een enorme regeldruk. Zij kunnen zelf het beste uitmaken om elke zondag geopend te zijn of niet.

Student & Starter: Oneens

Utrechters moeten op alle dagen kunnen winkelen. Inwoners en toeristen hebben daar profijt van. Wij willen dat alle ondernemers naar eigen inzicht hun zaak kunnen runnen. Student & Starter wil zelfs een stap verder gaan en is voorstander van meer nachtwinkels.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

Stadsbelang Utrecht is een voorstander keuzevrijheid van de ondernemer. Deze mag zelf besluiten of hij/zij op zondag open is. Wat wel moet worden bezien zijn de gevolgen van de invoering van de zondagopenstelling van winkels voor ondernemers, voor de leefbaarheid, voor musea en de druk op de stad. Aan de hand van deze evaluatie kunnen conclusies worden getrokken over mogelijke herbezinning met betrekking tot de wenselijkheid van de zondagopenstelling. Hierin is de mening van de burger leidend.

Nederland Duurzaam: Oneens

ND vindt dat winkel- en horecabedrijven zoveel mogelijk zelf zouden moeten bepalen wanneer zij open willen zijn. Wel moet in overleg met omwonenden geprobeerd worden overlast tot een minimum te beperken.

Libertarische Partij: Oneens

Het is aan de ondernemers om te bepalen wanneer zij wel en niet open zijn, niet aan de gemeente. Uiteraard dient er overleg plaats te vinden over eventuele overlast die er aan omwonenden wordt veroorzaakt, maar dat is een zaak tussen ondernemers en omwonenden. De gemeente is in dat overleg overbodig. De regels die de gemeente stelt beperken het vrij ondernemerschap.

Ouderenpartij Utrecht: Oneens

OPU wil continuering van de bestaande winkel-situatie en de bestaande openingstijden. Het aantal koopzondagen zou onderwerp van overleg kunnen worden. In hoeverre hebben die koopzondagen een economisch plus-effect. Zou met 26 zondagen hetzelfde effect bereikt worden?

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren is tegen de 24-uurs economie, maar ook tegen een (landelijke) inperking van koopzondagen. Ondernemers bepalen zelf of hun winkel op zondag geopend is. De gedwongen sluiting van winkels op een zondag vindt de Partij voor de Dieren strijdig met een strikte scheiding tussen kerk en staat en botst met de individuele vrijheid van burgers.

Partij Vrij Utrecht: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft, dat ook krijgt. Door de bezuinigingen van het Rijk komt dat onder druk te staan. De gemeente zal dat zelf zo veel mogelijk moeten opvangen. Zo wordt voorkomen dat Utrechters in grotere problemen komen en kunnen we zorgen dat mensen in een kwetsbare positie mee kunnen blijven doen aan de samenleving.

PvdA: Eens

Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. De PvdA pleit voor ondersteuning en zorg die, via een buurtgerichte aanpak goed bereikbaar is. Door met buurtteams te werken, is er direct en vroegtijdig contact tussen hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Er wordt afgerekend met de stopwatchcultuur in de zorg door aan te besteden op basis van kwaliteit in plaats van op geld. De (wijk)verpleegkundigde moet weer tijd krijgen voor een kopje koffie.

D66: Oneens

Wat D66 betreft stuurt de gemeente ook de komende jaren scherp op de uitgaven en blijven de woonlasten gelijk. Tekorten die er eventueel ontstaan door de nieuwe taken voor de gemeente worden opgevangen of opgelost binnen de respectievelijke budgetten.

VVD: Oneens

De nieuwe taken van de gemeente bieden kansen, juist ook voor veel effectievere zorg. Voor het eerst krijgt de gemeente zeggenschap over bijna het hele sociale domein. De VVD wil de zorg dichtbij organiseren met minder regels voor hulpverleners en met optimale ondersteuning van mantelzorgers. Daarmee kan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid worden bereikt die uitgaat van de mogelijkheden van mensen en hun omgeving.

CDA: Eens

Ouderen en gehandicapten krijgen met veel veranderingen te maken. Daar kunnen we niks aan doen. Waar we wel voor willen zorgen is dat niemand door bezuinigingen gekort wordt op noodzakelijke zorg. Het CDA staat pal voor de zorg en activiteiten voor ouderen.

SP: Eens

Het gaat om mensen. Dan is de kwaliteit van de zorg prioriteit. In de begroting moet ruimte worden geschapen om de rijksbezuinigingen op te vangen.

ChristenUnie: Geen van beide

In principe moet de gemeente de taken rond zorg en ondersteuning uitvoeren met het budget dat daarvoor beschikbaar is. Of dit voldoende is, is nog onzeker, omdat het budget én wat daarvoor gedaan moet worden pas in de loop van 2014 helder wordt. De ChristenUnie vindt dat als blijkt dat de taken niet voor het beschikbare geld gedaan kunnen worden, landelijk meer geld beschikbaar moet worden gesteld.

Basis Inkomen Partij: Eens

Rutte II voert enorme bezuinigingsoperaties uit ten koste van mensen die zorg keihard nodig hebben. Zij doen dit door gemeenten te korten. Het kan niet zo zijn dat gemeenten het asociale beleid van Rutte cs uitvoeren, desnoods moeten zij geld vrijmaken.

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

De overheveling van zorg en ondersteuning ook naar de gemeente Utrecht is een prima kans om dat op werkelijke behoeften van wijkbewoners te stoelen. Onder andere de beproefde 'wijkzuster' komt hierbij in beeld.

Student & Starter: Eens

Als er voor het behoud van kwaliteit en aandacht voor mensen tijdelijk extra uitgaven nodig zijn om de overgang te maken vindt Student & Starter dat geen probleem. Burgers moeten geen last hebben van deze verandering. We hebben met mensen te maken, daarom maken we liever tijdelijk schulden. Op lange termijn moeten alle uitgaven natuurlijk wel op orde zijn.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor het gehele stelsel van jeugd- en ouderenzorg. Stadsbelang Utrecht steunt de VNG in de kritische beoordeling van het decentralisatieproces en gaan niet op voorhand akkoord met eventueel ingeboekte bezuinigingen. Ook gaan wij niet op voorhand akkoord met het gemeentelijk dragen van financiële tekorten.

Nederland Duurzaam: Geen van beide

ND is voorstander dat zorg zo dicht mogelijk bij de burger geregeld wordt. Implementatie op gemeentelijk niveau zou meteen op efficiënte wijze moeten geschieden zodat de bezuiniging die het rijk hieraan koppelt, gehaald wordt. Indien de gemeente geld bij moet leggen, wil ND bezuinigen op prestigeprojecten.

Libertarische Partij: Oneens

Alle investeringen die overheden doen worden uiteindelijk betaalt met belastinggeld. Als de gemeente dus meer geld gaat uitgeven aan zorg en ondersteuning gaat dat de burger uiteindelijk dus meer belastinggeld kosten, op welk niveau dat ook geheven wordt. De gemeente zou er juist op aan moeten sturen om private organisaties voor zorg en ondersteuning veel meer zelfstandig te laten werken. De expertise ligt bij die organisaties, niet bij de gemeente.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

Dit is essentieel in een samenleving waar ouderen en hulpbehoevenden in de hoek zitten waar bezuinigd wordt. Als het nieuwe WMO gaten laat, moet de gemeente Utrecht budget vrijmaken om een broodnodig vangnet te creeren. Bijvoorbeeld, de zorginstellingen open houden. OPU wil dit financieren door te snijden in de enorme uitgaven aan externe inhuur / consultants.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren wijst de bezuinigingen en het afwentelen van landelijke taken op de gemeentes af. Maar als dit dan toch gebeurt dan vindt de PvdD dat de gemeente moet bijdragen. De gemeente kent al bijstand in bijzondere gevallen. Er zou sprake kunnen zijn van medische bijstand in bijzondere gevallen.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

Een duur, groot theater is in deze tijd niet rendabel te exploiteren. Er zijn genoeg (middel)grote podia in de regio, waarvan enkelen het nu al zwaar hebben. Cultuur in de wijken, dichtbij mensen die daar kunnen spelen, acteren en van cultuur genieten is een investering die voor minder geld meer oplevert. Leidsche Rijn moet in de eerste plaats voorzieningen krijgen die aansluiten bij de behoefte van de bewoners.

PvdA: Oneens

Een stadsdeel ter grootte van Delft verdient op korte termijn een volwaardig centrum en geode voorzieningen als echte ontmoetingsplaatsen. De komst van een groot theater in Leidsche Rijn mag echter geen gevolgen hebben voor het cultuuraanbod in de andere wijken. De PvdA investeert in allebei!

D66: Eens

D66 vindt investeringen in cultuur van groot belang voor het vestigingsklimaat van Utrecht. Grootschalige investeringen mogen echter niet ten koste gaan van kleinschalige initiatieven van onderaf.

VVD: Oneens

Het cultuuraanbod in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern loopt achter ten opzichte van de rest van de stad. De VVD wil een deel van het cultuurbudget oormerken om de culturele infrastructuur in die wijken te versterken. Deze wijken verdienen een eigen culturele trekker van formaat. De VVD is dan ook nog steeds voorstander van het plaatsen van de derde zaal van de Stadsschouwburg in de wijk Leidsche Rijn.

CDA: Eens

Cultuur is belangrijk en moet in elke wijk beschikbaar zijn. Bij de planning van Leidsche Rijn was nog een groot extra theater voorzien, maar daar is nu weinig vraag naar. Daarom investeren wij liever in een kleiner theater in combinatie met verschillende wijkfuncties voor verenigingen en bijvoorbeeld amateurmuziek in Leidsche Rijn.

SP: Eens

Brede en betaalbare toegang tot cultuur om de hoek is van groot belang. Leidsche Rijn Centrum moet wel een cultuurhuis krijgen, maar dat hoeft niet XXL te zijn, op een zo kleine afstand van Leidsche Rijn Centrum tot de grote cultuurvoorzieningen in de binnenstad.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie is tegen door de gemeente bekostigde grote culturele projecten en initiatieven. Wanneer de gemeente geld investeert in cultuur, ziet de ChristenUnie dit graag met name ten goede komen aan mensen die anders niet of nauwelijks met cultuur in aanraking komen.

Basis Inkomen Partij: Eens

De BIP is fel tegen alle prestige projecten. Gerichte kleinschalige investeringen in cultuur komen ten goede aan veel meer burgers en verdienen daarom voor de BIP de voorkeur.

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Oneens

Theater en cultuur horen gewoon bij elkaar, dit is een. Twee is dat culturele ondernemers zoals Jos Stelling en Joop van den Ende heel goed in staat blijken te zijn om eigen theaters succesvol te 'runnen'. Zo ook in Leidsche Rijn...

Student & Starter: Eens

Leidsche Rijn is ook een wijk en daar moet zeker stevig in geiïnvesteerd worden op het gebied van cultuur. Student & Starter zet echter liever in op meerdere kleinschalige projecten dan op een groot theater met een betwijfelbare levensvatbaarheid.

Stadsbelang Utrecht: Geen van beide

Stadsbelang Utrecht is een voorstander van cultuur voor iedereen. Wanneer het gaat om de realisatie van een groot theater staat bij ons voorop dat zo'n theater de culturele activiteiten in de wijken niet in de weg komt te staan. Utrecht heeft meerdere keren laten zien dat een dergelijke ontwikkeling significante verliezen oplevert voor de stad en zijn inwoners. Dat willen we in de toekomst voorkomen Daarom moet de ontwikkeling en exploitatie van een initiatief aan de markt worden over gelaten.

Nederland Duurzaam: Geen van beide

ND wil alleen investeren in cultureel erfgoed. Andere culturele voorzieningen moeten commercieel worden en komen in eerste instantie alleen in aanmerking voor “zachte” startersleningen waarbij achteraf kan worden bepaald of een omzetting naar subsidie wenselijk is. Dit onder vooraf afgesproken voorwaarden.

Libertarische Partij: Geen van beide

Investeren in de bouw van theaters en cultuur in de wijken betekent dat bepaalde groepen en subculturen wel gefinancierd worden door de overheid en andere groepen niet. Het is op geen enkele manier aan de overheid om een oordeel te vellen over de waarde of kwaliteit van verschillende cultuur-uitingen. Dat is aan de inwoners van Utrecht, die dat kunnen laten blijken door wel of niet bij te financieel of inhoudelijk bij te dragen aan een bepaalde culturele activiteit.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

Investeren in megalomane projecten behoort tot het verleden. Bieb++ is gelukkig afgelast. In plaats daarvan kunnen buurthuizen, bibliotheken en culturele centra open worden gehouden. In Leidsche Rijn zijn momenteel veel goede (particuliere) initiatieven, o.m. LR-Centrum. De Gemeente moet hierbij een rol aan de zijlijn verkiezen. Geen Gemeentelijk budget voor megalomane projecten.

Partij voor de Dieren: Geen van beide

Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven en staat voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn en moet er geïnvesteerd worden in cultuur omdat deze belangrijk zijn in het laagdrempelig aanbieden van kennis. Daarom is de PvdD voor het bevorderen van cultuur in wijken. Via een referendum zou bepaald moeten worden of bewoners Leidsche Rijn interesse hebben in groot theater in hun wijk.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

De gemeente krijgt van de rijksoverheid extra taken rondom werk en (jeugd)zorg, maar krijgt te weinig geld om deze taken goed uit te voeren. Wij kiezen voor hulp voor wie het nodig heeft. Ook als dat betekent dat de belasting omhoog moet voor mensen die het kunnen betalen: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Een verlaging van de OZB gaat het ten koste van voorzieningen in de stad.

PvdA: Oneens

De PvdA vraagt liever een beperkte bijdrage van huizenbezitters dan dat er bezuinigd moet worden op belangrijke voorzieningen, zoals sportvelden, bibliotheken, buurthuizen en armoedebeleid. De sterkste schouders, de zwaarste lasten.

D66: Oneens

D66 streeft ernaar om woonlasten niet te verhogen. De gemeente krijgt er in de komende jaren echter vele taken bij. Een belofte voor lastenverlaging lijkt ons even onrealistisch als de verkiezingsbelofte van 1000 euro voor iedere Nederlander van Mark Rutte. Heeft u hem al ontvangen?

VVD: Eens

Inwoners en bedrijven zijn geen melkkoe. De OZB is voor veel woningeigenaren en bedrijven de afgelopen jaren gestegen, terwijl woningen minder waard zijn geworden. Het probleem is dat de gemeente teveel geld uitgeeft. Aan subsidies meer dan 140 miljoen per jaar. Dat is bijna 450 euro per Utrechter. De VVD wil bezuinigen op subsidies en ambtenaren. Dan kan de OZB in vier jaar tijd met 20% omlaag.

CDA: Oneens

Er komen veel nieuwe taken op de gemeente af. Het verlagen van de OZB betekent dat we moeten snijden in belangrijke voorzieningen voor ouderen of in de buslijnen. Dat wil het CDA niet, dus zien we (helaas) geen mogelijkheid om de komende jaren de OZB te verlagen.

SP: Oneens

De OZB moet minimaal gelijke tred houden met de ontwikkeling van de huren. Die gaan jaarlijks met gemiddeld 5% omhoog. De SP is voor verhoging van de OZB, afschaffing van de afvalstoffenheffing en rioolrecht heffen op basis van de WOZ-waarde. Dan dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.

ChristenUnie: Oneens

De gemeente voert veel taken uit, waarvoor geld nodig is. De OZB is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De ChristenUnie is niet voor verlaging daarvan. Aan de andere kant: stijging met meer dan de inflatie vindt de ChristenUnie ook niet goed.

Basis Inkomen Partij: Oneens

De gemeente ontvangt minder geld van de rijksoverheid en mag daar bovenop ook niet nog eens minder inkomsten uit de OZB ontvangen.

Ons Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

De lastendruk van huiseigenaren is al enorm dus verlichting daarvan door verlaging van de OZB is niet meer dan redelijk anders gaan ze kopje onder.

Student & Starter: Oneens

De huidige begroting heeft niet veel ruimte. Samen met alle nieuwe taken (jeugdzorg en uitbreiding WMO) die vanuit de centrale overheid naar de gemeente toekomen moet er eerst goed gekeken worden hoe dat zo goed en efficiënt mogelijk ingevuld kan worden voordat de OZB wordt verlaagd en daardoor bezuinigingen noodzakelijk worden.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

Stadsbelang Utrecht wil de OZB tarieven voor de komende vier jaar bevriezen, zowel voor particulieren als voor ondernemers.

Nederland Duurzaam: Eens

De laatste jaren is de OZB continu gestegen, wat heeft geleid tot hogere lasten voor de Utrechtse burger. ND is in ieder geval tegen een verdere verhoging van de OZB, maar wil in het kader van lastenverlichtingen dat deze naar beneden wordt gebracht. Daarbij moet ook de waardedaling van onroerende zaken (woningen ed.) direct meegenomen worden. Door een goedkopere overheid en onze hervormingen ten aanzien van subsidieverlening blijft er geld over voor OZB-verlaging.

Libertarische Partij: Eens

De onroerende zaakbelasting is een belasting die je straft voor het bezit van een huis of het bezit en gebruik van een bedrijfspand. De OZB dient daarom in 4 jaar afgebouwd te worden tot 0%. De OZB vervalt daarmee als bron van inkomsten voor de gemeente. De OZB is geen wettelijk verplichte belasting, dus in die zin is er geen belemmering. Het geld dat huizenbezitters en eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden hieraan overhouden vergroot in aanzienlijke mate hun koopkracht.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

OPU wil bezuiningen op externe consultants / inhuur realiseren. De gemeente Utrecht geeft hier jaarlijks 100 - 150 miljoen aan uit. Als dit lukt, kan de OZB omlaag. OZB is de afgelopen 20 jaar al enorm gestegen.

Partij voor de Dieren: Eens

Nu de huizenprijzen zijn gedaald ligt een evenredige verlaging van de OZB voor de hand. De Partij voor de Dieren staat positief tegenover een bonus/malus optie, waarbij er korting op de OZB geldt wanneer men investeert in het energiezuinig maken van de woning, of wanneer het een reeds energiezuinige woning betreft.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

Er is in Utrecht nog steeds een flinke vraag naar sociale huurwoningen. In het huidig economisch tij blijkt die vraag naar betaalbare woningen alleen maar toe te nemen. Zeker bij ouderen en starters is de vraag groot. Het kan daarbij gaan om sociale koopwoningen en sociale huurwoningen.

PvdA: Eens

Iedereen moet in Utrecht betaalbaar kunnen wonen in een woning van goede kwaliteit. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Utrecht zijn nog te lang. Daarom houdt de PvdA vast aan de bestaande minimale kernvoorraad van 44.000 sociale huurwoningen. Bij nieuwbouw moet gemiddeld 40% sociale woningbouw zijn.

D66: Oneens

Wat D66 betreft zijn sociale huurwoningen bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De huidige voorraad is daarvoor toereikend. Wel worden veel gesubsidieerde huurwoningen nog bewoond door mensen met een hoog inkomen. D66 wil scheefwonen tegengaan door huur op maat in te voeren. D66 wil dat er vooral meer betaalbare koop- en huurwoningen in de vrije sector voor starters komen.

VVD: Oneens

Utrecht heeft genoeg gesubsidieerde huurwoningen voor de doelgroep, mensen met een lager inkomen. Bijna 1 op de 3 van deze woningen wordt echter ‘scheef’ bewoond door mensen met hogere inkomens en daardoor zijn er wachtlijsten. De regering pakt het scheefwonen aan met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat bevordert doorstroming. Ook het bouwen van juist meer middeldure huurwoningen is daarvoor nodig.

CDA: Oneens

Elke nieuwe sociale huurwoning kost de gemeente ongeveer €60.000,- aan subsidie. Utrecht heeft ca. 43.000 sociale huurwoningen en 30.000 gezinnen die daarvoor in aanmerking komen. We moeten dus zorgen dat er meer (goedkope) koopwoningen en particuliere huurwoningen komen. Dan is er voldoende ruimte om de goedkope woningen aan te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

SP: Eens

Met een wachttijd van gemiddeld ruim 8 jaar is er grote behoefte aan betaalbare huurwoningen. Die moeten dan ook bijgebouwd worden, zeker nu steeds minder mensen een huis kunnen kopen.

ChristenUnie: Oneens

Bij grootschalige ontwikkelingen (stadsuitbreiding) is er in de plannen een evenwichtige mix aan sociale huurwoningen, sociale koop- en koopwoningen. Bij andere nieuwbouwplannen dringt de gemeente er bij corporaties en projectontwikkelaars op aan om meer goedkope (sociale) koopwoningen aan te bieden, en krijgen inwoners de kans om goedkope kluswoningen te kopen. Dit is echter geen verplichting.

Basis Inkomen Partij: Eens

De BIP wil dat de gemeente zorgt voor minimaal 50% aan sociale woningen van de totale woningvoorraad.

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Valt ook als kwestie van fatsoen te beschouwen...

Student & Starter: Eens

Utrecht heeft een lange wachtlijst voor sociale huurwoningen. Om de wachttijd niet toch nog meer te laten oplopen wil Student & Starter dat er meer woningen beschikbaar komen voor de mensen die deze het hardst nodig hebben. Blijvende investering in voldoende sociale woonruimte moet een topprioriteit zijn.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

Stadsbelang Utrecht is een voorstander van de bouw van voldoende sociale huurwoningen. De hoeveelheid sociale huurwoningen in de stad is echter zo groot, dat de een eventuele plicht tot het realiseren van 40% sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten niet gewenst is. Dit veroorzaakt een mismatch op de huurmarkt. Stadsbelang Utrecht ziet de verplichte bouw van sociale nieuwbouwwoningen liever teruggebracht tot 20%. Meer middeldure huur en koopwoningen, zo bevorderen we de doorstroming.

Nederland Duurzaam: Geen van beide

Er is de afgelopen jaren veel van doen geweest over de vastzittende woningmarkt. Met name het aanbod van woningen voor jongeren, starters, studenten en ouderen geeft problemen. Er zal dus nog meer vraag gestuurd gebouwd moeten worden, daarbij rekening houdend met een voldoende percentage sociale huurwoningen voor de gehele stad.

Libertarische Partij: Oneens

Het soort woningen en de hoeveelheid die ervan gebouwd wordt is een zaak van de samenleving. De gemeente dient de bestemmingsplannen af te schaffen en daardoor de vrije markt de ruimte te geven om woningen te bouwen die aansluiten op de vraag die er leeft onder potentiële kopers en huurders.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

Er moeten meer sociale huurwoningen komen. Door de bezuinigingen zijn de corporaties bezig hun sociale huurwoningen te verkopen. Het aantal sociale huurwoningen is te laag in Utrecht. Dat geldt overigens ook voor starter woningen in de verkoopsector.

Partij voor de Dieren: Eens

Sociale woningbouwcorporaties in de gemeente zorgen, in nauw overleg met de bewoners, voor betaalbare energieneutrale woningen.

Partij Vrij Utrecht: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

Vorig jaar bleek uit onderzoek onder Utrechters dat een meerderheid voorstander is van een welstandscommissie en GroenLinks sluit zich daar bij aan. Het is belangrijk dat een onafhankelijke commissie bouwplannen of verbouwingen toetst, om te voorkomen dat de stad verrommelt.

PvdA: Oneens

Laten we de stad met zijn allen mooi houden! De vrijheid van de één kan een beperking van de ander zijn. Kleine aanpassingen aan huizen moeten vergunningsvrij kunnen. Echter: bij grote in het oog springende verbouwingen dient enig toezicht op de welstand te bestaan. De PvdA wil dat hierbij rekening wordt gehouden met alle belanghebbenden. Wat de één mooi vindt, kan immers een belemmering voor de ander zijn.

D66: Eens

De regels voor bouwen en verbouwen zijn nu vaak ondoorzichtig en onduidelijk en werpen onnodige obstakels op. D66 wil daarom de welstandscommissie afschaffen. Om het authentieke karakter van Utrecht te behouden en te versterken, moet er een eenduidige visie komen op welstand en ruimtelijke kwaliteit, die op wijkniveau uitgewerkt kan worden. Elke wijk is immers anders.

VVD: Eens

De VVD wil dat woningeigenaren de ruimte hebben om hun woning zo te gebruiken als zij zelf willen, mits het geen overlast oplevert voor de buurt. Bestemmingsplannen moeten heldere regels bevatten voor toetsing van bouwplannen. Voor historische panden en de binnenstad gelden daarbij ook de voorschriften voor monumentenbescherming. De welstandscommissie met per definitie subjectieve oordelen is niet meer van deze tijd.

CDA: Oneens

De welstandscommissie toetst of bouwplannen in uw buurt of straat passen. Wij vinden het belangrijk dat daar goed naar gekeken wordt. In welke mate dat gebeurt wisselt: in de historische binnenstad moet het streng en op bedrijventerreinen hoeft het niet. De welstandscommissie moet geen overbodig papierwerk en bureaucratie opleveren.

SP: Oneens

Helemaal afschaffen leidt tot wildgroei. De criteria voor welstand moeten wel objectiever worden.

ChristenUnie: Oneens

De welstandscommissie doet goed werk door de kwaliteit en het aanzien van de stad te bewaren. Uit enquêtes blijkt dat de inwoners dat erg belangrijk vinden. De ChristenUnie houdt dus vast aan de welstandscommissie. Experimenten met 'welstandsvrije gebieden', daar ziet de ChristenUnie weinig in.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Geen toelichting gegeven

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

De welstandscommissie afschaffen zoals deze tot op heden functioneert, en die voor menigeen volstrekt ondoorzichtig is? Zeker.

Student & Starter: Oneens

Utrecht is een mooie stad en dat moet zo blijven. Daar kan de welstandcommissie een belangrijke rol in vervullen. Wel moet er gekeken worden of de welstandscommissie op het moment wel optimaal functioneert.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

Stadsbelang Utrecht is geen voorstander van het afschaffen van de welstandscommissie. Wel zijn wij voorstander van het loslaten van bepaalde eisen van de welstandscommissie. Zoals bijvoorbeeld de eisen die gesteld zijn voor wat betreft het plaatsen van zonnepanelen op monumenten.

Nederland Duurzaam: Oneens

ND is tegen afschaffing van de welstandcommissie. Wel kunnen de regels versoepeld worden.

Libertarische Partij: Eens

Volstrekt mee eens. Het staat bouwers en potentiële kopers volledig vrij om samen te onderhandelen over de vorm en inhoud van nieuwbouw en verbouw. De welstandscommissie legt een onnodige rem op de natuurlijke ontwikkeling van de stad. Als de WOZ-waarde van het eigendom van een andere bewoner daalt door de nieuwbouw of verbouw, dient die andere bewoner daarvoor schadeloos gesteld te worden door degene die opdracht heeft gegeven tot de nieuwbouw of verbouw.

Ouderenpartij Utrecht: Oneens

Niet afschaffen! De Welstandscommissie heeft een belangrijke functie met betrekking tot het bewaken van het stadsgezicht van Utrecht. OPU wil wel het budget en de resultaten van de Welstandscommissie evalueren.

Partij voor de Dieren: Oneens

De welstandscommissie kan voor een mooi stadsbeeld zorgen, die verrommeling en grote architectonische missers tegen gaat. De welstandscommissie dient zich echter op de hoofdlijnen te concentreren. De huidige werkwijze van welstandcommissie verdient verbetering en moet tegen het licht gehouden worden.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

GroenLinks wil in Utrecht een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Dat doen we door te besparen op ons energieverbruik en door in onze eigen gemeente duurzame, schone energie op te wekken. Windenergie levert de meest rendabele vorm van duurzame energie. In Utrecht is plek voor windmolens op o.a. industrieterrein Lage Weide en in de polder Rijnenburg.

PvdA: Oneens

De PvdA is voorstander van duurzame energiebronnen en erkent de noodzaak om onze energie te verduurzamen. De PvdA is niet per se tegen windmolens. Wel is het moeilijk deze in een sterk verstedelijkte omgeving in te passen. De PvdA is tegen windmolens op Lage Weide. De zorgen van omwonenden over de overlast heeft de gemeente onvoldoende weg kunnen nemen. De PvdA zal zich samen met bewoners blijven inzetten om onze duurzaamheidsambities te halen.

D66: Oneens

D66 is in principe voorstander van windenergie, maar vindt draagvlak van omwonenden daarbij een noodzakelijke randvoorwaarde. Daarom is D66 tegen het windmolenpark op Lage Weide.

VVD: Oneens

De VVD is tegen windmolenplannen binnen de stadsgrenzen. Het leidt tot extreme overlast en enorme waardedaling van huizen en bedrijfspanden. De VVD is voor duurzame energieopwekking. Duurzame energie moet je dáár opwekken waar dat het beste kan. Voor windenergie heb je veel ruimte nodig, dus dat kan niet midden in de stad. Utrecht is daarbij ook nog eens één van de meest windluwe plekken van Nederland.

CDA: Eens

Wij willen naar een toekomst met duurzame, betrouwbare energiebronnen. Zon en wind zijn daar belangrijk in. Ze zorgen in de toekomst bovendien voor een lagere energierekening. Voor windenergieplannen gelden wel hele zware normen op het gebied van geluidsoverlast, dus ze zullen ver van woonhuizen af moeten staan.

SP: Geen van beide

De SP is voor windmolens langs dikke infrastructuur en bij bestaande industrie/bedrijventerreinen. Voorwaarde is wel draagvlak en uitsluiten van hinder en gevaar. Dat lukt niet op de manier waarop het windmolenplan Lage Weide werd uitgerold.

ChristenUnie: Eens

Om serieus werk te maken van vergroening van onze energievoorziening is ook windenergie nodig. De ChristenUnie vindt dat windenergie ook in de gemeente Utrecht een plek kan krijgen, bijvoorbeeld op Lage Weide of langs de A12 (Rijnenburg). Voorwaarde daarbij is dat minimaal aan de wettelijke normen voor geluid en slagschaduw wordt voldaan.

Basis Inkomen Partij: Oneens

De BIP vindt dat windmolenparken niet thuishoren in een stad.

Ons Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Oneens

In een dichtbevolkt land als het onze staat de leefbaarheid sowieso al onder druk. Windmolens erbij verergeren dit, juist op die genoemde plekken dichtbij kwetsbare woongebieden

Student & Starter: Eens

Een duurzame stroomvoorziening is erg belangrijk voor de toekomst van Utrecht. Het bij voorbaat uitsluiten van plekken voor windmolens past hier niet bij. Wel is van Student & Starter van mening dat er per casus goed bekeken moet worden welke vorm van duurzame stroomopwekking het beste rendement heeft.

Stadsbelang Utrecht: Eens

Stadsbelang Utrecht is van mening dat een initiatiefnemer prima windmolens kan plaatsen op een terrein waarvan zij eigenaar zijn. Dit onder voorbehoud dat er wordt voldaan aan de regels die een gemeente aan windmolens kan en mag stellen en er geen onoverkomelijke bezwaren zijn van de inwoners, organisaties en bedrijven die in de omliggende omgeving gevestigd zijn.

Nederland Duurzaam: Eens

ND ziet windenergie als een onderdeel van de noodzakelijke verduurzaming van onze energievoorziening. Hierdoor worden wij een stukje onafhankelijker van fossiele brandstoffen. Wel moet plaatsing van windmolens afgestemd worden met omwonenden zodat overlast voorkomen wordt.

Libertarische Partij: Eens

Deze stelling is er één om heel goed te lezen. Er staat "moet ... toestaan". De Libertarisch Partij is absoluut voor een terugtredende gemeente wat betreft regelgeving. Dus eens. Er zit hier nog wel wat anders aan vast. De LP is erop tegen dat de gemeente hier geld in steekt. Dus als het met privaat geld gefinancierd word: prima. Als er belastinggeld aan wordt uitgegeven: tegen.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

Onder voorwaarden: - moet bewezen 'groen' zijn - geen overlast voor omwonenden - geen Gemeentegeld investeren - onderzoek alternatieven Energie Waterkracht.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren is voor windenergie op industrieterreinen of langs snelwegen. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de afstand tot woonwijken en trekroutes van vogels en vleermuizen.

Partij Vrij Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

Dankzij GroenLinks is het voortbestaan van de vogelopvang in Utrecht verzekerd. Dat was geen losse actie. Het komt voort uit ons verantwoordelijkheidsgevoel voor alle dieren in Utrecht. De huidige financiering is voldoende voor basale zorg, daar op bezuinigen is wat GroenLinks betreft niet aan de orde.

PvdA: Eens

De dierenopvang in de stad vervult een goede functie, waar veel mensen en dieren baat bij hebben.

D66: Eens

De dierenopvang vervult een belangrijke en wettelijk verplichte taak van de gemeente.

VVD: Geen van beide

De gemeente heeft een beperkt aantal taken op het gebied van de opvang van en zorg voor dieren. Die moet de gemeente goed vervullen. Als zaken efficiënter kunnen, dan kan dat ook tot bezuinigingen leiden. De VVD juicht particulier initiatief op het vlak van dierenopvang toe, maar dat betekent niet dat eventuele subsidies die daaraan worden gegeven, altijd door zouden moeten blijven lopen.

CDA: Oneens

Geen enkele gemeentelijke taak is bij voorbaat uitgesloten van bezuinigingen.

SP: Eens

Teken van beschaving om ook goed te zorgen voor de dieren.

ChristenUnie: Oneens

De bestaande dierenopvang doet erg goed werk, met veel vrijwillige inzet van Utrechters. Aan de andere kant wil de ChristenUnie niet op voorhand al bepaalde gesubsidieerde instellingen uitsluiten van bezuinigingen.

Basis Inkomen Partij: Eens

Geen toelichting gegeven

Ons Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Behoeft dit nog toelichting?

Student & Starter: Eens

Student & Starter wil niet bezuinigen op de dierenopvang. Wel zetten wij liever sterker in op preventie van dierenleed dan op het verhelpen ervan.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

Stadsbelang Utrecht is een pleitbezorger van dierenwelzijn. Dierenopvang is echt nodig want te vaak worden dieren verlaten, verwaarloosd, ziek en verwond aangetroffen, hebben dieren een plek nodig waar zij kunnen worden opgevangen.Dierenopvang is geen gemeentelijke taak, maar vindt plaats in het private domein. Voor zover Utrecht de organisaties financieel ondersteund, moet er getracht worden dit op niveau te houden. Maar als er bezuinigt moet worden ontkomt ook de dierenopvang hier niet aan.

Nederland Duurzaam: Eens

Dierenwelzijn is voor ND een belangrijk thema, waarvoor binnen de gemeente specifieke aandacht moet zijn. Dat betekent dat de overheid de plicht heeft ernaar te streven dat dieren op de meest diervriendelijke wijze behandeld worden. Goede opvang is dus noodzakelijk en doet recht aan een zorgzame samenleving.

Libertarische Partij: Oneens

De gemeente Utrecht dient het belastinggeld dat nu wordt uitgegeven aan dierenopvang terug te geven aan de burgers. De burgers kunnen dan zelf bepalen in hoeverre zij geld over hebben voor de dierenopvang.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

Dieren hebben recht op een (dier)waardig bestaan. Daarvoor zijn wij mensen verantwoordelijk. OPU wil die verantwoordelijkheid nemen en dragen.

Partij voor de Dieren: Eens

De gemeente moet in voldoende mate financieel bijdragen aan de kosten voor verzorging van dieren in dierenasielen. Dieren zijn de zwaksten in onze samenleving en verdienen bescherming.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij hun eigen buurt. Het leefbaarheidsbudget geeft bewoners de kans om samen de eigen leefomgeving te verbeteren. Nu de overheid steeds meer verantwoordelijkheid bij burgers legt, wordt dit budget nog belangrijker. Wel moet gekeken worden naar een goede verdeling over de wijken en moeten de criteria voor toekenning van het budget goed worden gehandhaafd.

PvdA: Oneens

De PvdA wil dat elke buurt veilig, groen, schoon en leefbaar is. De PvdA wil het leefbaarheidsbudget omvormen tot een ‘buurtbudget nieuwe stijl’. Hierbij krijgen bewoners meer te zeggen over het besteden van een vastgesteld budget per wijk. Een nadrukkelijke rol hierin is weggelegd voor bewonersorganisaties en buurtcomités.

D66: Eens

D66 vindt dat er geld moet zijn voor wijkinitiatieven, maar is tegen het financieren van buurtbarbecues. Daarom is D66 voor een budget voor wijkinitiatieven. Met dat geld kunnen we ideeën van maatschappelijk belang op weg helpen.

VVD: Eens

Het leefbaarheidsbudget is een versnipperende cadeaumachine die elk jaar 5 miljoen euro belastinggeld kost. Uit dat budget worden straatfeesten gesubsidieerd en andere activiteiten, als ‘Ontmoeting’ voor selecte gezelschappen, die niet tot de taken van een overheid behoren. De VVD wil prioriteiten stellen. Een schone, hele en veilige stad en het achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld wegen terugdringen.

CDA: Eens

Het CDA vindt dat de gemeente geen subsidie moet geven voor straatfeesten of buurtbarbecues. Dat kunnen mensen prima zelf organiseren. Wij willen het leefbaarheidsbudget omvormen en beschikbaar maken voor kleine, snelle verbeteringen in de openbare ruimte. Wanneer er gaten in de weg zitten bijvoorbeeld of speeltoestellen kapot zijn.

SP: Oneens

Kan wel omlaag. Door het te begrenzen op aanvragen tot € 5000 is 95% van alle aanvragen te honoreren.

ChristenUnie: Geen van beide

Het leefbaarheidsbudget heeft zeker een functie: het geeft bewoners de kans om zelf hun wijk of buurt te verbeteren met dingen waar zij behoefte aan hebben. De ChristenUnie wil het leefbaarheidsbudget daarom behouden. Wel wil de partij het gebruik ervan voor niet-duurzame voorzieningen als feesten en barbecues afschaffen. Daarmee is een kleine bezuiniging mogelijk. Ook kan de verdeling over de wijken beter: bijvoorbeeld naar inwoneraantal.

Basis Inkomen Partij: Oneens

De inzet voor de leefbaarheid van de wijken zorgt voor meer woongenot en voorkomt sociale onrust in de buurten.

Ons Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Oneens

Het blijkt lastig om (goede) samenwerking tussen bewoners in buurten en wijken tot stand te brengen. Een 'kontje' van het leefbaarheidsbudget kan vaak nét het juiste gebaar zijn om dit tot stand te brengen.

Student & Starter: Oneens

Het is belangrijk dat de gemeente er voldoende aan blijft doen om de leefbaarheid in Utrechtse wijken te verbeteren. Wij willen de leefbaarheidsbudgetten daarom ook niet afschaffen. Het is belangrijk dat initiatieven van wijkbewoners ondersteund worden.

Stadsbelang Utrecht: Geen van beide

Stadsbelang Utrecht is een voorstander van de geoormerkte leefbaarheidsbudgetten opgenomen voor de wijken. Bij de beoordeling van toekenning van een aanvraag voor de leefbaarheidssubsidie zal er strakker worden gekeken naar doel en functie. Ook zal er op nacalculatiebasis een verantwoording moeten worden overlegd.

Nederland Duurzaam: Eens

Sommige bedragen uit het leefbaarheidsbudget worden besteed aan doelen die geen algemeen nut beogen. Denk hierbij aan de straatfeesten, waarvan iedere straatbewoner mee moet genieten, of hij wil of niet. Zeker is dat dit soort zaken geen algemeen nut dient en daarom willen wij het leefbaarheidsbudget afschaffen. ND is voorstander om burgers het recht te geven wensen ten aanzien van de openbare ruimte aan te leveren bij het wijkbureau.

Libertarische Partij: Eens

Het is aan de buurten en wijken zelf hoe belangrijk zij het vinden dat verschillende activiteiten en voorzieningen plaatsvinden. Wat in dit verhaal vaak vergeten wordt is dat het geld hiervoor ergens vandaan moet komen. Dat komt van hardwerkende mensen die daar (lang niet altijd vrijwillig) belasting voor betalen. Als de activiteiten en voorzieningen op vrijwillige basis met privaat geld gefinancierd worden, is dat een veel duurzamere en elegantere oplossing.

Ouderenpartij Utrecht: Oneens

Nee, dit Leefbaarheidsbudget is belangrijk voor culturele activiteiten en culturele/sociale integratie. De hoogte van het budget zal in een nieuw College moeten worden geevalueerd.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente initiatieven ondersteunt van bewoners om hun straat, buurt of wijk socialer, veiliger, diervriendelijker, groener en duurzamer te maken.

Partij Vrij Utrecht: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

Circussen met wilde dieren zijn niet meer van deze tijd. Het primaire doel van circussen is het vermaken van publiek, helaas niet het waarborgen van dierenwelzijn. Het circusleven staat te ver van het natuurlijke leven van dieren af. Ze worden er gereduceerd tot objecten van vermaak. Wilde dieren dwingen om kunstjes te doen, vormt een inbreuk op de goede zeden.

PvdA: Eens

Dieren mogen niet gebruikt worden voor het vermaak van mensen. Dierenwelzijn verdient zeker de aandacht wat betreft de PvdA en dat gaat ook verder dan (wilde) dieren in een cirsus.

D66: Eens

D66 vindt circussen met wilde dieren niet meer van deze tijd. Tijgers horen in de jungle en niet in een caravan.

VVD: Oneens

In Utrecht gelden dezelfde regels voor dierenwelzijn als in de rest van Nederland. Een apart verbod in Utrecht voor circussen met dieren is voor de VVD niet aan de orde. Dit is een onderwerp voor de landelijke wetgever, de Tweede Kamer. De gemeente en de politie hebben de taak te handhaven op de regels en moeten dat goed doen, ook op het vlak van dierenwelzijn.

CDA: Oneens

Er gelden strenge regels voor dierenwelzijn in circussen. Wij vinden niet dat we dan als gemeente dat moeten verbieden. Veel kinderen vinden het geweldig om een giraffe in het echt te zien, zoals vorig jaar in het Griftpark. Dat willen wij niet verbieden.

SP: Eens

Teken van beschaving. (Wilde) dieren horen niet in kooien en van hot naar haar gesleept te worden.

ChristenUnie: Eens

Eens: landelijk is de ChristenUnie tegen het gebruik van wilde dieren voor vermaak in circussen. Hoe goed de verzorging ook is, dit is voor wilde dieren niet de juiste plek.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Geen toelichting gegeven

Ons Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Oneens

Aan betutteling doen wij niet mee. Overigens de meeste circussen die in Utrecht optreden hebben al weinig of geen dieren in hun programma.

Student & Starter: Oneens

Alhoewel Student & Starter het goed voorheeft met het welzijn van dieren achten wij het wenselijker dat er op landelijk niveau wetgeving op dit gebied wordt ontwikkeld dan lokaal hierover te besluiten.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

Stadsbelang Utrecht vindt dat er plaats moet zijn voor circussen in de stad. Voorstellingen met dieren kunnen hier een plaats vinden als het circus regels naleeft voor wat betreft dierenwelzijn. Bij het toekennen van vergunningen dient extra te worden onderzocht welke reputatie het circus heeft.

Nederland Duurzaam: Eens

ND staat een wettelijk verbod voor op het gebruik van (wilde) dieren in circussen. ND vindt het derhalve vanzelfsprekend dat de gemeente Utrecht geen vergunningen afgeeft voor circussen met (wilde) dieren.

Libertarische Partij: Oneens

Er zou helemaal geen vergunning nodig moeten zijn voor circussen met dieren. Of het ethisch verantwoord is om dergelijke circussen te houden is een zaak voor het maatschappelijk debat binnen de samenleving, niet een taak van de wetgever. Anders kan iedere belangengroepering haar belangen in de wet vastgelegd proberen te krijgen, waardoor er allerlei wetten ontstaan die niet het algemeen belang dienen.

Ouderenpartij Utrecht: Geen van beide

De rechten van de dieren moeten in ieder geval gewaarborgd worden. EVALUATIE!

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren wil zo snel mogelijk een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen en bij andere evenementen. De PvdD vindt vermaak van mensen geen rechtvaardiging om (wilde) dieren op te sluiten en om onnatuurlijk gedrag op te leggen aan een dier. De trainingsmethoden, de huisvesting en het constante reizen van plaats naar plaats maken dat circusdieren een ellendig leven leiden in gevangenschap.

Partij Vrij Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

GroenLinks vindt het belangrijk dat inwoners met een weinig geld actief kunnen deelnemen aan de samenleving en gezond kunnen blijven door te sporten. Met de U-pas is deelname aan sport of cultuur mogelijk, ondanks een laag inkomen. Korting op extra schoolkosten voor excursies of schoolkampen kan met de U-pas ook. Met de U-pas krijgt iedereen die het nodig heeft een steuntje in de rug.

PvdA: Eens

Iedereen moet deel kunnen nemen aan voorzieningen en activiteiten in de stad, zoals sport en cultuur. De U-pas is hiervoor een belangrijke voorziening. Mede dankzij de PvdA is deze pas weer beschikbaar voor iedereen met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum. De PvdA is trots op ons fatsoenlijke armoedebeleid voor mensen die het moeilijk hebben. Hier gaan we de komende jaren niet op bezuinigen! Niemand aan de kant in onze stad.

D66: Eens

D66 vindt dat kinderen van iedere afkomst zich moeten kunnen ontwikkelen op het gebied van sport en cultuur. Daarom is D66 voorstander van een regeling die het voor kinderen uit arme gezinnen mogelijk maakt om mee te doen met culturele en sportactiviteiten.

VVD: Oneens

Werken moet lonen. Iemand die uit bijstand naar een baan gaat moet er financieel echt op vooruit gaan. Regelingen als de U-pas belemmeren dat. De VVD wil een rechtvaardiger minimabeleid met regelingen voor mensen die niet (meer) kunnen of hoeven werken, zoals ouderen met alleen AOW en werkenden met een minimuminkomen. Kinderen in een gezin met een minimuminkomen houden recht om lid te worden van een sportvereniging.

CDA: Eens

De U-pas zorgt dat arme mensen mee kunnen doen bij verenigingen en activiteiten in de buurt. Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, daarom hebben we ons ook ingezet om deze regeling mogelijk te maken.

SP: Eens

Harder nodig dan ooit, met de scherp stijgende (woon)lasten als gevolg van beleid PvdA-VVD kabinet.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie wil voorzieningen voor mensen en gezinnen met een laag inkomen overeind houden. Door de U-pas kunnen ook zij gebruik maken van voorzieningen en deelnemen aan het sociale leven in de gemeente.

Basis Inkomen Partij: Eens

Gezinnen die leven van een sociaal minimum hebben het al zwaar genoeg. Zij moeten recht blijven houden op de U-pas.

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Moet, wat een kwestie van fatsoen is, nog toegelicht worden?

Student & Starter: Eens

Student & Starter vindt het van belang dat iedereen de mogelijk heeft om te kunnen sporten en van cultuur te genieten. Ook mensen die het minder breed hebben.

Stadsbelang Utrecht: Eens

Stadsbelang Utrecht onderkent het belang van een U-pas voor gezinnen met een inkomen tot 125% van het sociale minimum.

Nederland Duurzaam: Oneens

ND ziet de U-pas als een verkapte en niet noodzakelijke vorm van inkomensverstrekking. Deze gelden zouden beter gebruikt kunnen worden voor een betere zorg voor hen die dat echt nodig hebben.

Libertarische Partij: Oneens

Dit is een voordeel dat aan mensen met een lager inkomen wordt uitgedeeld van geld dat van mensen met hogere inkomens is afgenomen. Het zou een prioriteit van de gemeente moeten zijn om de sociale mobiliteit van de mensen met lagere inkomens te stimuleren, zonder daarmee andere inwoners van Utrecht te benadelen. Dat doe je door de belastingen te verlagen. Dan krijgen bedrijven meer armslag om mensen in dienst te nemen. Want uiteindelijk wil niemand afhankelijk zijn van de overheid.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

Voor U-PAS! Deze pas is belangrijk voor sociale, culturele en maatschappelijke integratie en betrokkenheid.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren vindt dat culturele activiteiten voor iedereen toegankelijk moeten blijven.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

In principe zijn zonnepanelen op dit moment al heel erg rendabel. Subsidie is dus vaak niet nodig. Subsidie kan wel bijdragen aan grootschalige projecten met zonnepanelen waar veel huishoudens bij betrokken zijn. Leningen voor zonnepanelen zijn zeker een goed idee: het maakt zonne-energie bereikbaar voor mensen met een kleine beurs. De lening wordt terugbetaald met het geld dat wordt bespaard op de energierekening.

PvdA: Oneens

Stimuleringsbudgetten bevorderen de duurzaamheid onder de Utrechters. De PvdA is voor verduurzaming van onze energieopwekking en wil bewoners hiertoe stimuleren. Daarnaast gaat de gemeente heldere randvoorwaarden aan ondernemers op het gebied van milieu en duurzaamheid stellen.

D66: Oneens

D66 streeft naar een duurzame energievoorziening. Door zonnepanelen op hun eigen dak te zetten kan iedere Utrechter een steentje bijdragen aan die ambitie.

VVD: Eens

Investeren in duurzaamheid is vaak slim. Door geld te besparen op de energierekening ben je op een zekere termijn uit de kosten en ga je er daarna zelfs op verdienen. Daarom vindt de VVD dat er geen taak voor de gemeente ligt om subsidies of leningen te verstrekken. Woningeigenaren, en woningcorporaties met hun bewoners, kunnen heel goed zelf een afweging maken, eventueel in overleg met de energieleverancier.

CDA: Oneens

De energierekeningen in Nederland zijn veel te hoog. Wij vinden het goed als mensen met zonnepanelen kunnen zorgen dat ze goedkoper uit zijn. Zonnepanelen verdienen zich binnen een paar jaar terug. Als de gemeente dat met leningen mogelijk kan maken is het goed voor de portemonnee én het milieu!

SP: Oneens

Het bevorderen van duurzaam energiegebruik door particulieren moet bevorderd worden. Wel zorgen dat (juist) mensen met een dunne portemonnee ook daaraan mee kunnen doen.

ChristenUnie: Eens

Zonnepanelen zijn voor huiseigenaren al enkele jaren rendabel. Ook zonder gemeentelijke subsidie is het voor eigenaren al financieel aantrekkelijk om zonnepanelen te plaatsen. Een gemeentelijke subsidie is dus niet nodig.

Basis Inkomen Partij: Eens

De rijksoverheid geeft al een tegemoetkoming.

Ons Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Dit moet landelijk beleid zijn, ook vanwege de enorme uitstralingseffecten ervan op innovatie en productiviteit van deze voorzieningen (exportbevordering!)

Student & Starter: Oneens

Het is onzinnig om bij voorbaat deze mogelijkheid van de gemeente uit te sluiten. Student & Starter is sterk voorstander van duurzame stroomopwekking omdat wij dat belangrijk achten voor de toekomst van Utrecht.

Stadsbelang Utrecht: Eens

Stadsbelang Utrecht hecht veel waarde aan duurzame energie. Bij het toepassen van energieopwekking via zonnepanelen, Warmte Koude Opslag zonneboilers, etc. dient de gemeente faciliterend op te treden. Het verstrekken van subsidie of lening voor zonnepanelen is hiervan geen onderdeel, daar het toepassen van zonnepanelen een vrij korte terugverdientijd kent. Dit kan de bewoner dus prima zelf bekostigen. Daarnaast werkt subsidie prijsverhogend.

Nederland Duurzaam: Oneens

ND wil een gemeentelijk programma waarbij grootschalig zonnecollectoren ingekocht worden en waarbij particulieren mee zouden kunnen doen. Hiertoe willen wij “zachte” leningen verstrekken aan burgers die graag mee willen doen maar onvoldoende financiële middelen hebben.

Libertarische Partij: Eens

Als er voldoende vraag naar zonnepanelen is, is bijsturing door de overheid niet nodig. Als er niet voldoende vraag naar zonnepanelen is, is bijsturing door de overheid niet gewenst. Als een samenleving een bepaalde dienst of product niet wil, dan moet de overheid die dienst of dat product niet gaan opdringen. En als een samenleving een dienst of product wel wil, dan is er voldoende motivatie in de samenleving zelf om te zorgen dat die dienst of dat product er komt.

Ouderenpartij Utrecht: Oneens

OPU wil sowieso subsidies faciliteren voor zonnepanelen op (semi)overheids-gebouwen van de Gemeente. Daarnaast wil OPU onderzoek doen naar energie op Waterkracht.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren is voor investeren in duurzame energie. Daarom zijn wij voor het vertrekken van subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen op huizen.

Partij Vrij Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

Parkeertarieven zijn een effectief middel om de autodruk te reguleren. Automobilisten hebben goede en betaalbare alternatieven in openbaar vervoer, fiets of in een goedkope P&R aan de rand van de stad. Wie toch kiest voor de auto, betaalt daar een prijs voor.

PvdA: Oneens

De parkeernota die in 2013 is vastgesteld bevat een goed stelsel van parkeertarieven, die vooral het parkeren in en rond het centrum ontmoedigt en voor goede alternatieven zorgt, zoals P&R's. Dit stelsel wil de PvdA voortzetten.

D66: Oneens

D66 ziet betaald parkeren als een manier om parkeerdruk te reguleren. De huidige tarieven bewerkstelligen dat doel.

VVD: Eens

De VVD kiest voor een gastvrije stad. Betaald parkeren is nu voor de gemeente een melkkoe. Dat wil de VVD stoppen door verlaging van de parkeertarieven en door het terugdraaien van de tariefsverhoging voor de tweede parkeervergunning. Van de totale parkeeropbrengsten van rond 29 miljoen wordt nu 7 miljoen voor andere zaken aangewend dan voor parkeervoorzieningen. De VVD wil juist in deze voorzieningen investeren.

CDA: Eens

De parkeertarieven zijn de afgelopen jaren hard gestegen, tot wel 50% in sommige gebieden. De gemeente verdient er jaarlijks €7miljoen op. Betaald parkeren moet zorgen voor ruimte op straat, maar mag geen melkkoe zijn. De uitbreiding van betaald parkeren gebeurt bij het CDA alleen als een meerderheid van de buurt dat wil.

SP: Geen van beide

Betaald parkeren in wijken alleen invoeren na een draagvlakmeting. In de binnenstad zijn de tarieven nu wel hoog genoeg. Duurder maken betekent niet minder auto's, maar alleen auto's van mensen die het wél kunnen betalen.

ChristenUnie: Oneens

Het parkeren van vervoersmiddelen neemt veel ruimte in beslag, soms zelfs zoveel ruimte dat de leefomgeving er onder te lijden heeft. Zeker de binnenstad is niet berekend op veel auto's, daarom is het redelijk om voor het gebruik van de openbare ruimte parkeergeld te vragen, waardoor alternatieven als bus, tram en fiets aantrekkelijker worden. Invoering van parkeren in woonwijken vindt alleen plaats met instemming van de bewoners (wijkraadpleging).

Basis Inkomen Partij: Oneens

De BIP wil dat de luchtkwaliteit in de stad gaat voldoen aan de EU-norm en dat er geen 300 Utrechters jaarlijks overlijden als gevolg van de luchtverontreiniging. Daarom willen we de verkeersdrukte in de stad beperken. De parkeertarieven moeten dus verhoogd worden.

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Sowieso is het verpatsen van de openbare ruimte door middel van parkeerheffingen een doorn in het oog. En dan de soms absurde hoogte ervan.

Student & Starter: Oneens

Student & Starter focust op het stimuleren van het gebruik van transferia en het gebruik van OV. Hier past het verlagen van parkeertarieven niet bij. Student & Starter is voor een auto-arme binnenstad en wij willen het dan ook ontmoedigen om in de binnenstad te parkeren.

Stadsbelang Utrecht: Eens

Stadsbelang erkent het belang van een goede parkeerregulering in de stad. In de binnenstad is de prijs van het parkeren een voor de hand liggend instrument. In de omliggende wijken wil Stadsbelang Utrecht de parkeerdruk reguleren door middel van gratis bewonersvergunning en blauwe zones. De voorgenomen invoering van betaald parkeren in Tuindorp (Oost) willen wij terstond terug draaien.

Nederland Duurzaam: Eens

De Utrechtse parkeertarieven behoren tot de hoogste van Nederland. Verdere verhoging zou Utrecht uit de markt prijzen. ND wil lagere tarieven voor kortparkeren. Daarnaast willen wij langparkeren zoveel mogelijk buiten de binnnenstad in transferia en ondergrondse parkeergarages in combinatie met OV naar de binnenstad. Dit tegen lagere tarieven dan kosten voor 2 uur parkeren in de binnenstad.

Libertarische Partij: Eens

De parkeerbelasting en betaald parkeren op gemeentegrond dient te worden afgeschaft. De gemeente hoort helemaal geen bezittingen te hebben, op gebouwen van politie en justitie na. De gemeente dient de openbare ruimte te verkopen aan omwonenden. Die omwonenden kunnen dan zelf bepalen hoe zij die ruimte wensen te beheren en welke tarieven zij daar eventueel voor willen vragen. Zo is vraag en aanbod veel beter op elkaar afgestemd.

Ouderenpartij Utrecht: Oneens

Mogen niet verhoogd worden! Tarieven zijn hoog genoeg. Dit is niet de juiste manier om de gemeentekas te spekken.

Partij voor de Dieren: Oneens

De gemeente hanteert gedifferentieerde parkeertarieven op basis van de mate van milieuvervuiling van de auto. De Partij voorde Dieren wil de parkeertarieven voor schone auto's verlagen en de tarieven van vervuilende auto's verhogen. In principe overal betaald parkeren, daar waar nodig; in en rond het centrum mogen de tarieven hoog zijn.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

GroenLinks verzet zich hier al jaren tegen en blijft dat doen. De verbreding is onnodig: dit punt staat niet eens in de file-top 50. Het is peperduur, geeft extra overlast voor omwonenden en gaat ten koste van een stuk bos. GroenLinks investeert de miljard euro van deze verbreding liever in openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Dat is beter voor de gezondheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid in de stad.

PvdA: Eens

De verbreding naar 2x7 rijstroken tast niet alleen het mooie bos Amelisweerd nog verder aan, maar gaat ook ten koste van de leefbaarheid voor bewoners in de omgeving. De overlast van geluidhinder en luchtvervuiling voor de omliggende wijken is nu al enorm, en zal bij verbreding verder toenemen. Bovendien is het verbreden van de weg een enorm dure oplossing. Als de snelheid wordt beperkt tot 80 km/uur verbetert én de luchtkwaliteit én hoeft er geen bos gekapt te worden én blijft er geld over.

D66: Eens

D66 is en blijft tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Dit deel van de A27 komt niet eens voor in de file-top 50. De opwaardering naar een veertienbaanssnelweg is dan ook onnodig en gaat ten koste van een uniek natuurgebied en de leefbaarheid in Lunetten, Rijnsweerd en Voordorp.

VVD: Oneens

De verbetering van de A27 is onderdeel van een samenhangend maatregelenpakket voor de bereikbaarheid van Utrecht. Ook de tram naar de Uithof hoort daarbij, alsmede vele fiets- en OV-projecten en de verbetering van de noordelijke randweg rond Utrecht (NRU). Verbreding van de A27 is noodzakelijk, ook voor de omwonenden van de Waterlinieweg, de oude snelweg. Daar zijn nu veel opstoppingen en daardoor extra vervuiling.

CDA: Oneens

De verbreding van snelwegen is een zaak van de Rijksoverheid. Wij vinden niet dat de ene overheid tegen de andere rechtszaken moet beginnen, dat kost alleen maar belastinggeld. Utrecht moet z’n energie steken in de problemen die de gemeente zelf moet oplossen.

SP: Eens

Verbreding is onnodig en gaat ten koste van natuur.

ChristenUnie: Eens

De verbreding van de A27 gaat ten koste van waardevolle natuur direct naast de stad. De A27 komt niet eens in de file top-50 voor en verbreding kost honderden miljoenen. De ChristenUnie zou graag zien dat dit geld geïnvesteerd wordt in wél nodige infrastructuur, zoals de noordelijke randweg, bereikbaarheid per fiets of openbaar vervoer.

Basis Inkomen Partij: Eens

Zolang er bezuinigd wordt op sociale voorzieningen, is er ook geen geld om de A27 te verbreden.

Ons Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Oneens

Het is voor Utrecht van levensbelang ook om over goed toegeruste wegen-rondom te beschikken. Wij kunnen niet tegen verkeers- en ecologisch-technisch goed doordachte en uitgevoerde plannen van het 2x7baansproject zijn.

Student & Starter: Eens

Student & Starter ziet liever dat er meer geïnvesteerd wordt in een kwalitatief hoogwaardig OV-netwerk, waardoor de druk op de A27 afneemt. Bovendien zal de verbreding ten koste gaan van de natuur.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

Stadsbelang Utrecht is een voorstander van verkeersdoorstroming in en rondom de stad. Hierin past een verbrede A27 en een verbeterde Noordelijke Randweg (Maarssen). Tegelijk dient het verkeer op de Waterlinieweg gereduceerd te worden door aanpalende maatregelen.

Nederland Duurzaam: Eens

ND is tegen de verbreding van de A27 omdat hiervoor natuur moet wijken. De A27 staat ook niet bekend is een groot fileknooppunt. Daarbij is binnen de bak verbreding ook mogelijk.

Libertarische Partij: Geen van beide

Dit is voor libertariërs een hele kromme stelling. Dat komt doordat de gemeente helemaal geen bezit hoort te hebben wat betreft libertariërs. De gemeente dient Amelisweerd te verkopen aan een private eigenaar. Dat kan ook een stichting zijn als Natuurmonumenten of Utrechts Landschap. Die kan vervolgens beslissen over de verkoop van een deel van hun grond aan het Rijk voor de verbreding van de A27.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

Uitvoerig onderzoek heeft uitgewezen dat een verbreding van de A27 bij Amelisweerd helemaal niet nodig is. De filedruk is minimaal. De Gemeente Utrecht moet deze verbreding juridisch bestrijden om de omwonenden en de omliggende natuur te beschermen.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren is tegen de plannen om de A27 bij Amelisweerd te verbreden. Het is een opoffering van een uniek stuk natuur in de omgeving van Utrecht. Ook leidt het tot een verslechtering van de kwaliteit van de leefomgeving. Geen bomen kappen maar bomen planten!

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

Betaalbaar openbaar vervoer is een groot goed, maar er is geen reden ouderen een extra voordeel te geven. Ouderen zijn niet per se armer of rijker dan andere bevolkingsgroepen. Het is wel een goed idee om een extra korting te geven aan houders van de U-pas. Daarmee komt de korting op het OV bij mensen met een laag inkomen, jong én oud.

PvdA: Eens

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen kan mee blijven doen in onze samenleving. Daarom wil de PvdA onderzoek naar de mogelijkheden en de kosten van gratis openbaar vervoer voor ouderen met alleen AOW en een klein aanvullend pensioen. In ieder geval moet het openbaar vervoer toegankelijk blijven voor ouderen.

D66: Oneens

Experimenten met gratis openbaar vervoer wijze uit dat het voornaamste effect is dat meer fietsers de bus pakken. D66 zet dat geld liever in voor het verbeteren van het openbaar vervoer voor alle Utrechters, jong en oud.

VVD: Oneens

Voor ouderen (65+) geldt in het OV met de persoonlijke chipkaart een korting van 34%. De VVD vindt het niet rechtvaardig als de gemeente uit belastinggeld aanvullende korting zou verlenen. Mensen die van het openbaar vervoer gebruik willen maken, betalen naar gelang van gebruik een tarief. Aan ouderen met een minimuminkomen die vanwege omstandigheden veel moeten reizen kan al bijzondere bijstand worden verleend.

CDA: Oneens

Dit kost veel geld. Ouderen met een ruim pensioen hoeven geen subsidie te krijgen. Wie het wel nodig heeft krijgt uiteraard wel goedkoop vervoer, zo nodig met de regiotaxi.

SP: Eens

Bevordert efficiënt gebruik van het beschikbare materiaal en maatschappelijke deelname van senioren.

ChristenUnie: Oneens

Onderzoek in Rotterdam heeft laten zien dat het OV-gebruik onder ouderen wel toeneemt, maar dat de groep eenzame ouderen daar nauwelijks door afneemt. 'Gratis' OV voor een grote groep inwoners is daarom niet zinvol en te duur. De ChristenUnie zou wel een experiment in Utrecht willen met gratis OV voor ouderen met een laag inkomen, zoals dat nu in Amsterdam loopt.

Basis Inkomen Partij: Eens

De BIP wil de mobiliteit van ouderen en daardoor hun sociale mogelijkheden in stand houden of zelfs stimuleren.

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Moet hier überhaupt over gediscussieerd worden..?

Student & Starter: Oneens

Het is belangrijk om ervoor te waken dat ouderen niet in een sociaal isolement terecht komen. Gratis openbaar vervoer voor 65+’ers is volgens Student & Starter echter niet de manier om dat te bereiken.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

Stadsbelang hecht belang aan betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen. We gaan geen ouderen op grond hun leeftijd bevoordelen.

Nederland Duurzaam: Oneens

Gratis OV voor ouderen zorgt voor hogere kosten voor andere gebruikers of de gemeenschap. Volgens ND zou deze maatregel een te zware wissel trekken op de maatschappelijke saamhorigheid.

Libertarische Partij: Oneens

Deze regeling komt er in de praktijk op neer dat mensen die met pensioen zijn voor een deel gaan leven op kosten van het werkende deel van de bevolking. Daar is de LP volstrekt op tegen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven en zijn eigen kosten. Als mensen niet in staat zijn hun kosten zelfstandig te dragen moeten ze zorgen dat de kosten omlaag gaan of de inkomsten omhoog. Daar kunnen ze alle hulp bij vragen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld van vrienden of familie.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

Dit is in meerdere steden (en in Belgie) een bewezen win-win situatie. Ouderen blijven betrokken bij de samenleving. Bovendien scheelt het aanzienlijk op vervoer bij bezoeken aan ziekenhuis/zorginstellingen.

Partij voor de Dieren: Eens

Gratis ov is voor veel ouderen die slechts een AOW-uitkering genieten, de enige mogelijkheid om zich te verplaatsen binnen de stad. Daarom vindt de Partij voor de Dieren dat er gratis openbaar vervoer voor 65-plussers moet komen.

Partij Vrij Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

GroenLinks investeert in goede fietsverbindingen in Utrecht. Deze fietsbrug is een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk. De brug zorgt voor een goede fietsverbinding tussen Leidsche Rijn, Vleuten, de Meern en de rest van de stad. Het gebruik van de brug zal groeien met de groei van Leidsche Rijn. In 2011 heeft GroenLinks-wethouder Lintmeijer er voor gezorgd dat de lang beloofde brug er eindelijk gaat komen.

PvdA: Eens

Goede fietsverbindingen van en naar Leidsche Rijn zijn belangrijk. De PvdA is groot voorstander van deze goede fietsverbinding tussen Leidsche Rijn en de binnenstad. Bovendien wordt de fietsbrug mooi ingepast in de nieuwbouw van de school aldaar.

D66: Eens

Inwoners van Leidsche Rijn verdienen een veilige, aantrekkelijke, rechtstreekse fietsroute naar de binnenstad.

VVD: Oneens

De VVD wil goede fietsverbindingen tussen de 'oude' en de 'nieuwe' delen van de stad en daar is al geld voor. Deze fietsbrug is echter een prestigeproject van 25 miljoen euro, waarvoor twee scholen moeten worden gesloopt. Dat, en de hoge kosten, vindt de VVD onverantwoord. De zeer beperkte tijdswinst voor fietsers weegt niet op tegen de kosten en het verlies aan leefbaarheid in de wijk Oog in Al door de fietsroute.

CDA: Oneens

Er zijn al twee fietsroutes over het Amsterdam-Rijnkanaal, deze nieuwe brug kost 26 miljoen euro en er moeten twee scholen voor gesloopt worden. Het is veel beter om de bestaande routes beter op te knappen en het geld nuttiger te besteden.

SP: Eens

Mag alleen wel een flink stuk goedkoper. De SP is voor een variant waar er geen miljoenen uitgegeven hoeven worden aan de verplaatsing van scholen.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie was en is voor goede verbindingen tussen de oude en de nieuwe stad . De fietsbrug tussen Leidsche Rijn en Oog in Al is daar een belangrijke schakel in.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Dit is sterk afhankelijk van de kosten, maar lijkt gezien de krapte van de financiele middelen niet mogelijk.

Ons Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Oneens

De bedoeling hiervan is -zoals zo vaak in dit soort gevallen- goed. Maar door zo'n brug slechts voor fietsgebruik te bestemmen? Het gebruik moet breder worden getrokken.

Student & Starter: Eens

Alle wijken in Utrecht moeten met zowel fiets als openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Dit is met name essentiëel voor de levensvatbaarheid van een nieuwe wijk zoals Leidsche Rijn. De fietsbrug is een uitstekende manier om de wijk meer aan de stad te binden.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

Stadsbelang Utrecht investeert graag in een fijnmazige fietsverbinding tussen de Utrechtse wijken. Het investeren in een fietsbrug tussen Leidsche Rijn en Oog in Al past hier wat Stadsbelang Utrecht betreft niet bij. De fietsbrug is te duur, levert te weinig tijdswinst op en er zijn voldoende alternatieven aanwezig. Stadsbelang Utrecht zoekt de winst in comfortverbetering op bestaande wegen plus een fietspad welke aan de spoorbrug gemonteerd kan worden.

Nederland Duurzaam: Oneens

Alhoewel ND het fietsen wil promoten vinden wij enkele tientallen miljoenen euro voor een derde fietsbrug op slechts enkele minuten afstand van de andere twee bruggen een niet uit te leggen keuze. Liever zien wij dit geld gebruikt worden voor ondertunneling van het Westplein.

Libertarische Partij: Oneens

Als de gemeente daar een brug aanlegt, wordt dat gefinancierd van belastinggeld. Terwijl lang niet iedereen gebruik zal maken van die brug. Veel beter is het als een private projectontwikkelaar het project op zich neemt en de volledige realisatie in overleg met omwonenden en potentieel gebruikers doet. Als er voldoende belang wordt gehecht aan deze brug, zijn daar zonder twijfel financiers voor te vinden.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

Het openbaar vervoer is belangrijk voor Utrecht, net als voor andere grote steden in de hele wereld. Leidsche Rijn is een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. OPU wil LR meer ontsluiten en betrekken bij de rest van Utrecht.

Partij voor de Dieren: Eens

De gemeente investeert in veilige fietspaden en zorgt voor doorfietsroutes en snelle realisatie van de fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal. Deze brug voorziet in een duidelijke behoefte en moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Bestaande fietspaden worden goed onderhouden en bij wegonderhoud worden robuuste fietsvoorzieningen aangelegd.

Partij Vrij Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

GroenLinks heeft het initiatief genomen voor organische gebiedsontwikkeling op het Westplein. Voor ondertunneling van het Westplein zal nog extra financiering (crowdfunding, bijdragen andere overheden) gevonden moeten worden. Doel is, om samen met bewoners, van het Westplein een verblijfsplek te maken in plaats van een anonieme doorgangsplek. Lombok moet weer goed en aangenaam verbonden worden met het centrum.

PvdA: Eens

Doorstroming van verkeer is belangrijk voor een bereikbare, leefbare en gezonde stad. Ondertunneling van het Westplein zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer tussen de binnenstad en het stationsgebied. Op deze manier wordt naast de doorstroming ook de luchtkwaliteit verbeterd. De PvdA wil zich de komende jaren ervoor inzetten de financiering hiervoor te regelen.

D66: Oneens

De Westpleintunnel kost zo'n 85 miljoen euro. Dat geld kun je beter besteden dan aan een stroom auto's dwars door de stad heen te leiden die vervolgens een stuk verderop weer vast lopen. Het doel moet zijn om de auto's zoveel mogelijk om de stad te leiden en het Westplein mensvriendelijker in te richten.

VVD: Eens

De VVD is voorstander van het aanleggen van een tunnel onder het Westplein. Deze tunnel verbindt de oost- en de westzijde van de stad met elkaar en is nodig voor een goede leefbaarheid van de Kop van Lombok. De tunnel is ook noodzakelijk voor een goede verkeersdoorstroming van het gebied rond het station en voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Dat is van levensbelang voor onze economische ontwikkeling.

CDA: Eens

De tunnel onder het Westplein is onderdeel van het stationsgebied. Bewoners hebben in 2002 in het referendum gekozen om het verkeer onder de grond te brengen en Lombok over een mooi plein met de stad te verbinden. Het CDA staat pal voor dat plan en wil zo snel mogelijk met de voorbereidingen beginnen.

SP: Eens

Zou Lombok op een logische manier kunnen aansluiten op de binnenstad. Het is op korte termijn echter geen realistische doelstelling vanwege de kosten. Geld is gaan zitten in meerkosten prestigeprojecten Muziekpaleis en Stadskantoor.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie vindt dat Lombok beter verbonden moet worden met het Stationsgebied. Het verkeer op het Westplein moet minder dominant worden. Een tunnel voor het autoverkeer is daarvoor de meest logische oplossing.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Er is geen geld voor. Prestigeprojecten als het Stadskantoor en TivoliVredenburg hebben de financiele middelen opgeslokt.

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Dit ter verlichting van de enorme verkeersdruk op uitgerekend dit verkeersbrandpunt met massaal verkeersaan- en afvoer naar en van het enorme Stationsgebied met zijn grote Stadskantoor en Jaarbeurs.

Student & Starter: Oneens

Student & Starter vindt het belangrijk dat de stad niet gescheiden wordt door drukke autowegen. De gemeente heeft echter op het moment weinig geld over over voor grote infra-structuur investeringen. Er moet goed gekeken worden of er geen andere oplossingen mogelijk zijn.

Stadsbelang Utrecht: Eens

Stadsbelang Utrecht is een groot voorstander van een ondertunneld Westplein. Wij zien voldoende mogelijkheden dit vanuit aanwezige reserves en (her)ontwikkelmogelijkheden te kunnen financieren.

Nederland Duurzaam: Eens

ND wil infrastructurele projecten zo duurzaam mogelijk aanleggen. Ondertunneling verminderd verkeersoverlast voor de omgeving en levert meer ruimte op voor een groen Westplein.

Libertarische Partij: Geen van beide

Helaas is het westplein nu eigendom van de gemeente. Het zou in het ideale geval eigendom moeten zijn van de eigenaren van de gebouwen aan het westplein, of van een private eigenaar. Aangezien er belastinggeld zal worden uitgegeven voor de aanleg van deze tunnel, is de LP erop tegen. Het is aan de fietsers van Utrecht om zich zodanig te organiseren dat ze daar een fietstunnel gerealiseerd krijgen met privaat geld (bijvoorbeeld via crowdfunding). Schade aan omliggend eigendom moet worden vergoed.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

Dit plan ligt er al lang. OPU vindt dat er moet gekeken worden naar de reeds toegewezen budgetten. En dat de nieuwe Gemeenteraad straks moet oordelen. De tunnel onder het Westplein is absoluut een vooruitgang voor de infrastructuur van Utrecht en betekent economische vooruitgang voor dat deel van de stad.

Partij voor de Dieren: Oneens

De tunnel kost 85 miljoen euro. Met dit geld kan je veel slimmere maatregelen treffen die op termijn veel milieu- en leefbaarheidskosten besparen. Je moet de auto's om de stad heen leiden en samen gaan voor een veel beter openbaar vervoernetwerk en openbaar vervoer dat gratis is. Daarmee maak je de stad leefbaar, mensvriendelijker en veel beter bereikbaar. Het Westplein dient verder veiliger en fietsvriendelijker te worden.

Partij Vrij Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

Bij de Noordelijke Randweg Utrecht is in goede samenwerking met de bewoners gewerkt aan een nieuwe inrichting met 2x2 rijstroken, maximaal 80km/uur en drie ongelijkvloerse kruisingen. Door bezuinigingen van de minister is het onmogelijk dit op korte termijn uit te voeren. GroenLinks steunt in de nieuwe situatie 80km/uur. Tot die tijd kan de snelheid lager blijven, met aanvullende maatregelen voor gezondere lucht.

PvdA: Eens

Als Noordelijke Randweg in de toekomst wordt opgewaardeerd, moet de maximumsnelheid 80 km/uur bedragen en het aantal rijstroken 2 x 2. Ook moeten de kruispunten zoveel mogelijk verdiept worden aangelegd. Daarmee bereiken we het beste voor zowel de bereikbaarheid van de stad als de leefbaarheid in Overvecht.

D66: Eens

De Noordelijke Randweg Utrecht moet worden opgewaardeerd naar een 2x2 autoweg met ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 80 km/u. Dat is goed voor automobilist en de luchtkwaliteit en daarmee gezondheid van Overvecht.

VVD: Oneens

Verbetering van de huidige noordelijke randweg (NRU) is noodzakelijk vanwege de vele opstoppingen in de spits en de problemen met de luchtkwaliteit, want stilstaand verkeer vervuilt het meest. De VVD wil de NRU verbeteren tot volwaardige autoweg met ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 100 km per uur. Het verkeer wordt daarmee beter gespreid over het wegennet in de noordwestelijke helft van de stad.

CDA: Eens

Harder rijden op dit stuk weg zorgt voor veel overlast voor bewoners van Overvecht en vraagt een duurdere, bredere weg. Dat is niet haalbaar.

SP: Eens

De SP is voor een maximum van 80 km op de hele lokale ring.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie wil de snelheid op toegangswegen terugbrengen van 70 km/u naar 50 km/u. Op de Kardinaal de Jongweg is dit inmiddels succesvol ingevoerd. Voor de ringweg om de stad, inclusief de Noordelijke Randweg, geldt: 80 is prachtig.

Basis Inkomen Partij: Eens

Indien deze maatregel de luchtkwaliteit verbetert is de BIP het hiermee eens.

Ons Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Neem daar nu een kijkje en u stemt meteen met ons in: een snelheid van max. 80 kilometer per uur is niet meer dan redelijk. De noordelijke Randweg is GEEN racebaan zoals dit nu vaak wél het geval blijkt te zijn.

Student & Starter: Eens

Student & Starter vindt het van belang dat luchtvervuiling en geluidsoverlast in toom gehouden worden. Dat moet gewogen worden tegen de bereikbaarheid van Utrecht. Zolang er binnen afgesproken normen gewerkt wordt gaan wij voor maximale doorstroom. Wij denken dat een maximale snelheid van 80 km/u hierbij de beste keuze is.

Stadsbelang Utrecht: Eens

Stadsbelang Utrecht is een groot pleitbezorger van verkeersmaatregelen op de Noordelijke Randweg. Een betere inrichting plus snelheidsbeperking levert betere doorstroming en milieuwinst. Daarom onderschrijft Stadsbelang Utrecht een snelheidslimiet van 80 km p/u.

Nederland Duurzaam: Eens

Met het oog op de veiligheid en het milieu wil ND langs woongebieden een maximumsnelheid van 80 km p/u.

Libertarische Partij: Oneens

Er moeten helemaal geen snelheidsbeperkingen zijn op welke weg dan ook. Mensen moeten veilig verkeersgedrag vertonen. Als zij schade toebrengen aan andermans eigendom of lichaam dienen zij voor de kosten op te draaien. De politie kan bij onverantwoord gevaarlijk gedrag, net zoals nu het geval is, weggebruikers de toegang tot de weg ontzeggen of eventueel hun rijbewijs innemen. Daar dient dan wel voldoende concreet bewijs voor te zijn.

Ouderenpartij Utrecht: Eens

Op alle ringwegen van Utrecht moet een maximum van 80 KM/H gelden. Het is veiliger, milieuvriendelijker en vermindert de files op de ringwegen.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren is voor een inperking van de maximumsnelheid, omdat bewezen is dat dit zorgt voor betere luchtkwaliteit.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

De opbrengsten van de hondenbelasting worden gebruikt voor het onderhouden van uitlaatplaatsen en het opruimen van hondenpoep. Dit past in het uitgangspunt "de vervuiler betaalt". Het is wel een lastig te controleren belasting en daarom moet er op gelet worden dat er in verhouding niet te veel geld gaat zitten in het innen van de hondenbelasting.

PvdA: Oneens

De PvdA vindt het terecht dat hondenbezitters een kleine bijdrage leveren aan de hondenuitlaatplaatsen en het schoon houden van de openbare ruimte.

D66: Oneens

D66 is voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dat geldt dus ook voor hondenbezitters. De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor een asielvoorziening en de hondenbelasting kan daaraan bijdragen.

VVD: Eens

De VVD kiest voor afschaffen van de hondenbelasting. De controle erop kost veel geld waar de opbrengsten nauwelijks tegenop wegen. Het is niet uit te leggen dat iemand voor een hond apart belasting moet betalen en dat de gemeente een controleapparaat heeft voor opsporing van mensen die deze belasting niet betalen. Ook zijn weer ambtenaren belast met kwijtscheldingsverzoeken. Een hoop onnodig administratief gedoe.

CDA: Eens

De hondenbelasting kost veel geld om te controleren en te innen. Het doel van de belasting (beperken van het aantal honden in de stad) is ook verouderd. Er wordt al genoeg belasting betaald, deze kunnen we schrappen.

SP: Eens

Kost vrijwel net zoveel als dat het oplevert.

ChristenUnie: Oneens

Het geld dat met de hondenbelasting wordt opgehaald wordt gebruikt voor voorziening voor hondenbezitters (hondenweides) en het schoonhouden daarvan. De gemeente geeft nu al meer geld uit hieraan dan dat er via de hondenbelasting binnenkomt.

Basis Inkomen Partij: Oneens

De gemeente ontvangt minder geld van de rijksoverheid en mag daar bovenop ook niet nog eens minder inkomsten uit de hondenbelasting ontvangen.

Ons Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Hondenbelasting is een overblijfsel uit de tijd dat nog hondenkarren voor transport bestonden (officieel mocht dit tot 1963). Dus - een halve eeuw later - eindelijk weg hiermee.

Student & Starter: Eens

De lasten voor de uitvoering van de hondenbelasting zijn (te) hoog. Daardoor is de belasting niet efficiënt. Daarnaast wordt het geld ook niet een-op-een aangewend voor het opruimen van bijvoorbeeld hondenpoep. Beter kan eenzelfde bedrag dan ook via andere belastingen en heffingen worden opgehaald.

Stadsbelang Utrecht: Eens

Stadsbelang Utrecht is een voorstander van hondenbelasting als kan worden aangetoond dat de opbrengsten hiervan volledig worden gebruikt voor het hondenbeleid. Aangezien de gemeente Utrecht dit niet kan verantwoorden is de hondenbelasting in strijd met het gelijkheidsbeginsel en moet deze worden afgeschaft.

Nederland Duurzaam: Eens

ND is in het algemeen voor lagere lasten. Bij de hondenbelasting zou dat kunnen betekenen dat handhaving niet meer opweegt tegen de opbrengsten. In dat geval zouden wij de hondenbelasting af willen schaffen.

Libertarische Partij: Eens

Volledig mee eens. Dit is gewoon een pestbelasting. De eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor hun eigen hond. Dus ook voor het opruimen van de poep en de schade die hun hond aanbrengt aan het eigendom van anderen. Zij dienen daar ook voor te betalen als dat gebeurt. Hondeneigenaren worden met de hondenbelasting eigenlijk gedwongen een dienst van de overheid af te nemen. Dat is gedwongen winkelnering.

Ouderenpartij Utrecht: Oneens

Niet mee eens. De Hondenbelasting biedt ook het voordeel dat de gemeente het aantal honden in de gemeente kan monitoren. De 69 EURO p/jaar kan mogelijk omlaag. Wat krijgt een baasje hiervoor eigenlijk terug?

Partij voor de Dieren: Eens

Hondenbelasting is niet meer van deze tijd en de Partij voor de Dieren vindt dat de hondenbelasting afgeschaft dient te worden. Hondenbelasting is een onjuiste manier om aan overheidsinkomsten te komen.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

De GroenLinks wethouder voor Verkeer heeft hierover met NS - na intensieve onderhandelingen - al afspraken kunnen maken. De overdekte en bewaakte stationsstallingen zullen de eerste dag gratis zijn. Inmiddels is dit door NS nu als landelijk uitgangspunt genomen.

PvdA: Eens

De PvdA ziet Utrecht graag als fietsstad. Er blijven gratis fietsenstallingen beschikbaar in de directe omgeving van het centraal station en de PvdA wil daarnaast dat minimaal één fietsenstalling 24 uur per dag geopend is in het stationsgebied.

D66: Eens

Steeds meer Utrechters pakken de fiets naar het station en wat D66 betreft wordt de stad daar gezonder, veiliger en leuker door. Daarom vindt dat D66 dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om de fiets gratis te stallen in een kwalitatief hoogwaardige stalling.

VVD: Oneens

De plannen voor het stationsgebied houden in dat er na 2018 alleen nog inpandige, bewaakte fietsenstallingen zijn. Het onbeheerd neerzetten van je fiets in de openbare ruimte mag dan niet meer. Voor doelgroepen (o.a. studenten) kan met een korting worden gewerkt en kunnen bepaalde plekken ook gratis worden aangeboden, zodat je fiets veilig parkeren voor een passend en beperkt tarief voor iedereen mogelijk is.

CDA: Eens

We willen het zo gemakkelijk mogelijk maken voor mensen om met de fiets de binnenstad in te komen. Dat scheelt auto’s en geeft ruimte in de bussen. Daarom vinden we het absoluut noodzakelijk dat iedereen z’n fiets gratis in de stad kwijt kan.

SP: Eens

In ieder geval de eerste dag. De gemiddelde waarde van de daar gestalde fietsen maakt bovendien dat mensen weinig genegen zullen zijn een veelvoud daarvan aan stallingskosten te betalen.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie wil dat de gemeente onorthodoxe maatregelen neemt om het fietsparkeerprobleem in de binnenstad aan te pakken. Zo komt er een experiment met kortparkeerplekken voor fietsers met een abonnement. Tot slot blijft er altijd gelegenheid de fiets gratis te stallen, ook bij stations.

Basis Inkomen Partij: Eens

Een schonere stad begint met schoner vervoer.

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Oneens

Van de horden deelnemers aan het befaamde/beruchte Utrechtse fietsverkeer moet een (kleine) vergoeding gevraagd worden ook m.h.o.o. typische fietsvoorzieningen zoals bewaking en reparatie.

Student & Starter: Eens

Student & Starter wil fietsen zo veel mogelijk aanmoedigen. Gratis en voldoende fietsenstallingen zijn hiervoor van groot belang. Daarbovenop zal de OV-kaart voor studenten waarschijnlijk verdwijnen. Dit zorgt ervoor dat meer studenten het laatste stukje naar de collegezaal met de fiets zullen afleggen. Student & Starter vindt het onredelijk om studenten dan ook nog eens voor de fietsenstalling te laten betalen.

Stadsbelang Utrecht: Eens

De Utrechtse inwoners moeten gestimuleerd worden met de fiets naar het Station te gaan en eenvoudig hun fiets te stallen in daarvoor bestemde stallingsruimten. Daarom is Stadsbelang Utrecht van mening dat het stallen van de fiets in het stationsgebied gratis moet zijn.

Nederland Duurzaam: Eens

Het instellen van een betaald parkeerzone voor fietsers bij het stationsgebied zal ten koste gaan van het aantal fietsers en de parkeeroverlast aan de randen van dat gebied vergroten. Daarom is ND tegen een betaald parkeerzone voor fietsen.

Libertarische Partij: Oneens

Bij deze stelling is het van groot belang om je te beseffen dat iedere uitgave die de gemeente doet een achterdeur heeft. Oftewel: het wordt betaald met belastinggeld. Als er private financiers gevonden kunnen worden die deze stalling willen financieren, dan is dat prima. Het probleem zit hem hier weer in het feit dat de gemeente eigenaar is van gebruiksruimte in de stad. Private eigenaren kunnen dit veel sneller, efficiënter en naar tevredenheid van eigenaar en gebruikers regelen.

Ouderenpartij Utrecht: Oneens

Een kleine vergoeding van bijvoorbeeld 1 EURO per dag geeft in ieder geval motivatie aan de eigenaar/houder van de fiets, om die fiets ook weer op te halen. Er staan enorm veel ongebruikte fietsen rondom het station.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren is voor het bevorderen van het gebruik van de fiets. De fiets is een milieuvriendelijk vervoersmiddel. Voor de fietsgebruiker moet het mogelijk zijn je fiets gratis te kunnen stallen op het station.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

Wiet is niet schadelijker voor mensen dan bijvoorbeeld alcohol. Overlast rondom coffeeshops wordt vooral veroorzaakt doordat de teelt en aanvoer van cannabis illegaal is. Daardoor zijn er noodgedwongen vaak banden met het criminele circuit. De oplossing voor het verminderen van overlast, is dan ook het legaliseren van de teelt. Niet het verlagen van het aantal coffeeshops.

PvdA: Oneens

De PvdA houdt vast aan het huidige maximum. Minder coffeeshops betekent meer overlast bij de overgebleven coffeeshops. Omwonenden van de overgebleven coffeeshops zullen hiervan de dupe worden doordat zij te maken krijgen met meer verkeers- en mogelijke geluidsoverlast. Dit is in de ogen van de PvdA niet wenselijk.

D66: Oneens

Bij iedere gesloten coffeeshop vieren illegale drugsdealers een feestje. D66 is voorstander voor coffeeshops met legale uitbaters en een gereguleerde achterdeur.

VVD: Eens

De VVD wil in Utrecht prioriteit geven aan het aanpakken van de overlast door het verminderen van het aantal coffeeshops in het centrum en in woonwijken, het bestrijden van de illegale productie en door ruimte te geven aan initiatieven om afhaalcoffeeshops aan de rand van de stad te realiseren. Deze afhaalcoffeeshops beperken de overlast in de stad, zijn beter te controleren en zouden direct van start kunnen.

CDA: Eens

Er zijn in Utrecht veel coffeeshops die overlast geven. Ze trekken dealers en herrie aan, maar ook extra verkeer en foutparkeren. Het huidige collegebeleid maakt nieuwe coffeeshops aan de Amsterdamsestraatweg, de Croeselaan en in Lombok mogelijk. Het CDA wil die aanvragen kunnen afwijzen.

SP: Oneens

Onnodig. De SP is wel voor meer spreiding.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie is tegen coffeeshops, growshops en tegen gemeentelijke steun aan experimenten om softdrugs zelf te kweken. Veel omwonenden zitten volstrekt niet te wachten op een coffeeshop, daarom moet er [als start] een pas op de plaats worden gemaakt en mogen er niet meer coffeeshops bijkomen dan het huidige aantal van tien.

Basis Inkomen Partij: Oneens

De BIP wil legalisering van de wietteelt en daardoor vermindering van de criminaliteit.

Ons Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Oneens

Wij willen sowieso al geen 'criminele economie' door coffeeshops ondergronds te duwen. Wel gaan wij voor betere spreiding van deze commerciële voorzieningen.

Student & Starter: Oneens

Een stad als Utrecht heeft coffeeshops nodig. Door het verlagen van het aantal coffeeshops zal de overlast van de paar die overblijven juist toenemen. Daarom houden wij het aantal liever in stand en experimenteren wij graag met alternatieven, zoals het gemeentelijk wietexperiment.

Stadsbelang Utrecht: Eens

Stadsbelang Utrecht staat voor keuzevrijheid van de Utrechtse inwoner. De keuze om drugs te gebruiken, maar ook de keuze, niet geconfronteerd te willen worden met drugsgebruik en de criminaliteit die hier omheen hangt. De te hoge concentratie van coffeeshops in de binnenstad doet dit teniet. Stadsbelang Utrecht is van mening dat het aantal coffeeshops in de binnenstad moet worden teruggedrongen. Wij staan onder voorwaarden, open voor een Wietdrive-in aan de rand van de stad!

Nederland Duurzaam: Eens

ND is tegen het gedoogbeleid. Het moet duidelijk zijn wat wel en wat niet toegestaan is. ND is voor de legalisering van het gebruik en de handel in softdrugs als dit (inter)nationaal geregeld wordt. Pas als er heldere nationale wetgeving is, met duidelijke kwaliteitsnormen, zoals ook het geval is met alcohol en tabak, kan lokaal wiet verbouwd en verkocht worden. Nederland Duurzaam ziet geen plek voor de gemeente weggelegd om als drugsleverancier te gaan fungeren.

Libertarische Partij: Oneens

De gemeente heeft zich helemaal niet te bemoeien met de vestiging van welk soort bedrijvigheid dan ook. Dat is een zaak van de samenleving. Als er meer coffeeshops komen is daar kennelijk vraag naar. De gemeente zou juist de bestemmingsplannen moeten laten varen en de openingstijden voor bedrijven vrij moeten geven om ze zo de ruimte te geven aan bedrijvigheid in de stad. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de koopkracht.

Ouderenpartij Utrecht: Geen van beide

We moeten deze situatie in een breder perspectief zien. Het gedoogbeleid en de gevolgen ervan voor handelaars, klanten, kwekers moeten geevalueerd worden. Allereerst op landelijk niveau. Daarbij moet ook het fenomeen coffeeshop en de concentratie daarvan besproken worden.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren vindt dat mensen vrij moeten zijn in de keuze om softdrugs te gebruiken en daarbij is er vrijheid voor coffeeshops om hun deuren open te houden.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

Prostitutie hoort bij een grote stad als Utrecht. Vrouwenhandel en gedwongen prostitutie moeten worden aangepakt door de politie en door prostituees zelf hun werkplek te laten exploiteren. En door pooiers en commerciële exploitanten streng te controleren en zo nodig hard aan te pakken. Het verbieden van raamprostitutie verdringt vrouwen naar het illegale circuit en zorgt juist voor extra uitbuiting en onveiligheid.

PvdA: Eens

De PvdA wil raamprostitutie mogelijk maken, maar alleen als het veilig kan voor de vrouwen die het werk doen. Ook moet worden opgetreden tegen overlast. De prostituees zitten door de noodgedwongen sluiting van de laatst overgebleven exploitant al te lang zonder werk. De PvdA wil dat er haast gemaakt wordt met een oplossing, in overleg met prostituees en omwonenden.

D66: Eens

D66 vindt dat er plek moet blijven voor raamprostitutie in Utrecht. Zolang er geen alternatieve locatie voor raamprostitutie is moeten de bestaande ramen zo snel mogelijk weer open. Daarom is sluiting van de ramen in de Hardebollenstraat en aan het Zandpad onwenselijk.

VVD: Eens

Prostitutie ziet de VVD als een legaal beroep en de gemeente heeft een belangrijke rol in vergunningverlening en handhaving, met name om mensenhandel en overlast aan te pakken. Het Zandpad was en is een ideale plek voor de raamprostitutie en de VVD wil dan ook het liefst dat hier snel nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd, met adequate maatregelen tegen mensenhandel.

CDA: Eens

Prostitutie zal altijd plaats vinden, of je dat nu leuk vindt of niet. Daarom vindt het CDA dat je voor goede, veilige werkplekken moet zorgen. Door een nieuwe plek aan of bij het Zandpad te maken, zorgen we ook dat de Hardebollenstraat zo snel mogelijk weer een normale straat kan worden.

SP: Eens

De gemeente zou de regie moeten pakken en zorgen voor betaalbare en veilige werkplekken, om vrouwenhandel en randcriminaliteit de wind uit de zeilen te nemen.

ChristenUnie: Oneens

Hoewel de ChristenUnie weet dat een stad zonder (illegale) prostitutie vooralsnog onmogelijk lijkt, blijft zij ChristenUnie zich inzetten voor een stad waarin prostitutie zo min mogelijk kans krijgt om slachtoffers te maken.

Basis Inkomen Partij: Eens

Uit zorg voor mensenhandel is prostitutie aan het Zandpad niet meer toegestaan. De BIP vindt de huidige gang van zaken onwenselijk. Door deze maatregel verspreidt de prostitutie zich door de stad waardoor minder toezicht en bescherming van de prostituees mogelijk is. Hierdoor wordt mensenhandel juist bevorderd. De BIP wil dat de gemeente initiatieven zoals van de Macha's, de coöperatie voor prostituees, gaat stimuleren. In een coöperatie van prostituees kunnen zij zelf een veilige werkomgeving

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Dit op voorwaarde dat vervolging door politie en justitie van daders meteen, dus zonder enig uitstel, plaatsvindt bij geconstateerde mensenhandel en sexslavernij.

Student & Starter: Eens

Met het oog op veiligheid en controle moet er altijd ruimte voor legale prostitutie in Utrecht blijven. De gemeente moet eigen initiatieven van sekswerkers, zoals een coöperatie ondersteunen.

Stadsbelang Utrecht: Eens

Stadsbelang Utrecht is van mening dat raamprostitutie in de binnenstad ongewenst is, vanwege de overlast en criminaliteit aanzuigende werking. Daarom keuren wij de Hardebollenstraat af als mogelijke locatie voor raamprostitutie af. De gemeente dient initiatieven van ondernemers die een locatie als de voorgestelde strook grond bij het zandpad willen ontwikkelen serieus en welwillend in behandeling te moeten nemen.

Nederland Duurzaam: Eens

Prostitutie is legaal en uitoefening moet mogelijk zijn binnen Utrecht. Indien dit gepaard gaat met randverschijnselen als overlast en criminaliteit, dient dit aangepakt te worden zonder dat de gehele bedrijfstak verdwijnt. Daarom is een locatie buiten een woonwijk geschikter.

Libertarische Partij: Oneens

De gemeente dient niet in te grijpen in de ontwikkeling van de lokale economie. De gemeente moet zorgen dat de bestemmingsplannen worden afgeschaft, zodat de vrije markt zelf haar koers kan bepalen. En prostituees en hun werkgevers zelf kunnen bepalen waar zij zich vestigen. Uiteraard moet er op overlast gehandhaafd worden, maar dat is in iedere situatie zo.

Ouderenpartij Utrecht: Oneens

Prostitutie kun je niet ontkennen, en wij denken dat het goed mogelijk is de prostituees weer te situeren op de "Rode Brug". mits de uitbaters de prostituees zelf zijn in goede amenwerking met de gemeente. Wij zijn tegen meer prostitutie in de Breedstraat-buurt, omdat dit veel meer overlast bezorgd in het centrum en vooral voor bewoners.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren kan instemmen met mogelijkheden voor raamprostitutie in Utrecht. Daarbij moet gedwongen prostitutie en mensenhandel hard worden aangepakt. Op locaties waar in de toekomst mogelijk prostitutie wordt toegestaan wordt streng gecontroleerd op misstanden.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Geen van beide

Het is in principe goed als winkeliers zelf kunnen kiezen wanneer ze wel of niet open zijn. Maar er moet ook rekening gehouden worden met de belangen van omwonenden. In sommige woonbuurten is het niet wenselijk om dat winkels dag en nacht open zijn. Mensen hebben ook recht op (nacht)rust. Daarom moet de gemeente in bepaalde gebieden – of bijvoorbeeld bij klachten over overlast – sluitingstijden kunnen opleggen.

PvdA: Oneens

In de Winkeltijdenwet staat geregeld wanneer winkels open mogen zijn, namelijk van 6 tot 22 uur. Er is een uitzondering voor een beperkt aantal avondwinkels. Leefbaarheid staat voorop voor de PvdA. Bij onaanvaardbare overlast voor omwonenden moet worden ingegrepen.

D66: Eens

D66 is tegen overbodige regels en wil ondernemers ruimte geven om te ondernemen. Daarom vindt D66 dat winkeliers zelf de openingstijden van hun winkels mogen bepalen – ook op zondag.

VVD: Eens

Mede dankzij de VVD is de verplichte zondagssluiting in Utrecht afgeschaft. Voorts bepaalt de wet dat winkels op werkdagen tussen 6 uur en 22 uur geopend mogen zijn. De gemeentelijke verordening biedt verder ruimte om 20 vergunningen te geven aan levensmiddelenwinkels die tot middernacht open willen zijn. De VVD wil ruimte geven aan ondernemers. Waar het verantwoord kan, moet een vergunning worden verleend.

CDA: Eens

Wij vinden dat we dit (binnen de landelijke grenzen van de winkeltijdenwet) aan winkeliers zelf over kunnen laten. We vinden het wel goed dat ze onderling afspraken, zodat winkelcentra op hetzelfde moment open en dicht gaan: dat is duidelijk voor klanten. Wanneer avondwinkels voor overlast in de buurt zorgen treden we wel op: slecht gedrag leidt tot sluitingstijden.

SP: Oneens

De koopzondag gaat ten koste van de kleine winkeliers. Daar moet Utrecht juist zuinig op zijn.

ChristenUnie: Oneens

Rust is een schaars goed geworden in onze 24-uurs economie. Dat is jammer. Gepaste rust leidt tot creativiteit, nieuwe energie en ontwikkeling. Daarom is het goed dat we met regelmaat gas terug nemen. Veel winkelgebieden zijn óók woongebieden. Voor de bewoners van die gebieden is het gewenst dat 's nachts hun rust beschermd is.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Om de leefbaarheid van de wijken op peil te houden moeten er sluitingstijden voor winkeliers komen die rekening houden met de nachtrust.

Ons Utrecht: Oneens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Inderdaad. Geen betutteling van gemeentewege. Ook hierin niet.

Student & Starter: Eens

Wij willen dat alle ondernemers naar eigen inzicht hun zaak kunnen runnen. Uiteindelijk verwachten wij dat de inwoner daar het beste mee gediend is.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

Stadsbelang Utrecht is van mening dat de huidige winkeltijdenverordening detaillisten voldoende flexibiliteit biedt op het gebied van de openingstijden van hun winkels. Winkeliers hebben dus de ruimte zelf hun openingstijden te bepalen.

Nederland Duurzaam: Eens

ND vindt dat winkeliers zoveel mogelijk zelf zouden moeten bepalen wanneer zij open willen zijn. Wel moet in overleg met omwonenden geprobeerd worden overlast tot een minimum te beperken.

Libertarische Partij: Eens

Winkeliers zijn zelf prima in staat om te bepalen wanneer hun meest ideale openingstijden zijn. Overlast dient uiteraard tot een minimum beperkt te worden en daar dient ook op gehandhaafd te worden, maar dat is altijd zo. Door winkels zelf hun openingstijden te laten bepalen kunnen zij inspelen op de specifieke vraag die er bij de consument leeft. De winkeliers kennen die vraag als geen ander.

Ouderenpartij Utrecht: Oneens

OPU wil continuering van de bestaande winkel-situatie en de bestaande openingstijden.

Partij voor de Dieren: Eens

Winkeliers moeten meer de gelegenheid krijgen op open te zijn op de dag van hun voorkeur. De Partij voor de Dieren is wel voor een maximering van het aantal openingsuren per winkel. De Partij voor de Dieren is tegen de 24-uurs economie, maar vindt dat de overheid niet mag opleggen dat een religieuze rustdag, in dit geval zondag, als uitgangspunt geldt voor wetgeving.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

In Utrecht wordt over het algemeen goed omgegaan met krakers. Als een lang leegstaand gebouw wordt gekraakt, worden de krakers met rust gelaten. Tenzij de eigenaar kan aantonen dat hij het gebouw op korte termijn nodig heeft. GroenLinks vindt dit goed: zo zorgen krakers ervoor dat gebouwen niet onnodig verkrotten en beschikbaar komen voor bewoning. Hard optreden tegen krakers leidt alleen tot extra leegstand.

PvdA: Oneens

Natuurlijk moet de wetgeving ten aanzien van kraken worden uitgevoerd. Voor de PvdA heeft de aanpak van criminalteit en overlast prioriteit bij de inzet van de politie. Als krakers anderen tot last zijn en geweld gebruiken, moet uiteraard wel worden opgetreden.

D66: Oneens

Terwijl kantoorpanden leeg staan is er nog steeds sprake van een woningtekort. Eigenaars van panden hebben voldoende mogelijkheden om krakers te verwijderen, mochten ze een leegstaand pand weer in gebruik nemen.

VVD: Eens

Kraken is bij wet verboden. Het is een vorm van eigenrichting en diefstal en mag volgens de VVD nooit getolereerd worden. Kraken leidt ook vaak tot onveilige toestanden in een woning of kantoorpand en tot bewoning van panden tegen de bestemmingsregels in. U zou direct de gemeente op uw dak krijgen als u dat zou doen. Dan is niet uit te leggen dat krakers er wel mee weg zouden komen. De wet is voor iedereen gelijk.

CDA: Eens

Kraken is verboden in Nederland. Er zijn genoeg woningen beschikbaar en niemand hoeft dakloos te zijn. Krakers moeten net als iedereen via de wachtlijst een woning vinden. Het openbreken en afpakken van iemand anders eigendom moet hard aangepakt worden.

SP: Oneens

Hogere prioriteit ligt bij hard optreden tegen huisjesmelkers en onnodige leegstand.

ChristenUnie: Eens

De ChristenUnie heeft zich landelijk sterk gemaakt voor het kraakverbod, zoals nu opgenomen is in de Wet Kraken en Leegstand. Kraken leidt vaak tot verdere verloedering van een gebouw. Het verbod op kraken gaat hand in hand met een gemeente die actief leegstand tegengaat. Via een Leegstandverordening zou de gemeente hier meer middelen voor hebben.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Het kraken van woningen is een reactie op de leegstand en het woningtekort dat ons land al tientallen jaren teistert omdat de rijksoverheid onvoldoende de betaalbare woningbouw stimuleert. Kraken is een uiting van de mening van een groep mensen en moet als zodanig worden erkend.

Ons Utrecht: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Met name wanneer krakers vonnissen van rechters aan hun laars lappen: een staat in de staat kán niet.

Student & Starter: Oneens

Kraken komt voor omdat mensen geen woonruimte kunnen vinden voor een fatsoenlijke prijs. Student & Starter wil dan ook dat de aandacht en energie uitgaat naar het aanpakken van het huisvestingsprobleem in plaats van het oppakken van een paar krakers.

Stadsbelang Utrecht: Eens

Kraken is strafbaar en in strijd met het beschikkingrecht van de eigenaar, benoemd in het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Stadsbelang Utrecht wil actieve inzet op het voorkomen en bestrijden van het kraken van panden, dit door middel van overleg met vastgoedeigenaren over de voorkoming van-, en actieve inzet op het verwijderen van krakers. De schade die wordt veroorzaakt moet worden verhaald op de krakers.

Nederland Duurzaam: Eens

ND wil een betere handhaving van het kraakverbod in de gemeente Utrecht. Het kraken van andermans eigendom dient niet getolereerd te worden. Bij langdurige leegstand moet de gemeente de eigenaar van het gebouw aanspreken en duidelijk maken dat leegstand maar voor een bepaalde periode geaccepteerd wordt. De gemeente moet dan ingrijpen om woningzoekenden te helpen. Leegstand geeft burgers niet het recht om panden te kraken; zij zullen zich net als ieder ander moeten inschrijven om voor een woning

Libertarische Partij: Geen van beide

Dit is een dubbel verhaal. Uiteraard is het zo dat eigendom nooit mag worden betreden zonder toestemming van de eigenaar. Maar geweld mag wat betreft de LP alleen gebruikt worden om je te verdedigen tegen het geweld van anderen. Ambtenaren hebben geen andere rechten dan andere individuen wat betreft de LP. Dus optreden tegen krakers is prima. Maar hard optreden is alleen toegestaan als de krakers zelf als eerste geweld gebruiken. Krakers verwijderen uit het gebouw is uiteraard wel toegestaan.

Ouderenpartij Utrecht: Geen van beide

Enige nuancering is hier op zijn plaats. Ten eerste moet leegstand tegengegaan en waar mogelijk voorkomen worden. OPU heeft hier aandacht voor in het verkiezingsprogramma. Waar krakers zijn, moet gekeken worden naar een (legale) oplossing en mogelijk verhuizing.

Partij voor de Dieren: Oneens

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het kraakverbod. Het kraken van leegstaande panden wordt veroorzaakt door een nijpend tekort aan betaalbare woningen voor studenten en starters.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

Je kan in Utrecht op veel verschillende plekken uitgaan. Als er een ondernemer is die graag een discotheek wil openen op De Uithof, dan moet de gemeente dat zeker proberen te faciliteren. Het is echter geen taak van de gemeente om er voor te zorgen dat er op bepaalde plekken in de stad discotheken komen.

PvdA: Eens

Meer voorzieningen in de Uithof passen bij de campus die de Uithof steeds meer wordt. Een discotheek of andere horecavoorzieningen passen hier volgens de PvdA prima. Het is overigens niet aan de gemeente om zo'n discotheek te bouwen, maar de gemeente moet een initiatief dat er komt wel mogelijk maken.

D66: Oneens

Als een ondernemer het initiatief neemt om een discotheek te vestigen op de Uithof, dan vindt D66 dat de gemeente daar positief tegenover moet staan. D66 vindt het stichten van discotheken echter geen kerntaak van de gemeente.

VVD: Eens

Het Utrecht Science Park vormt de spil van het Utrechtse hoger onderwijs. De combinatie van studeren en wonen in dezelfde omgeving levert kansen op. Daarvoor moeten de bijbehorende faciliteiten op het gebied van sport en horeca ook gerealiseerd worden. De VVD wil daarvoor de ruimte geven en belemmerende regels schrappen. Horecafaciliteiten als een discotheek horen bij een aangenaam woon- en leefklimaat op de Uithof.

CDA: Oneens

Zorgen voor discotheken is geen taak van de overheid. We steunen de verdere ontwikkeling van de Uithof met meer woningen, zodat voldoende draagvlak voor een grotere supermarkt en uitgaansgelegenheden ontstaat, maar ondernemers zullen uiteindelijk voor die functies moeten zorgen.

SP: Oneens

Geen gemeentelijke taak.

ChristenUnie: Oneens

Net als bij andere nieuwe horeca kan de gemeente medewerking verlenen aan een plan. Maar het is niet aan de gemeente om ervoor te zorgen dat elke wijk een discotheek heeft.

Basis Inkomen Partij: Oneens

Dat is niet aan de gemeente om hiervoor te zorgen.

Ons Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

OPA Utrecht: Eens

Als 'discotheek' staat voor een pakket uitgaansvoorzieningen 'in steen, glas en staal' dan tekenen wij ervoor. Dit ook gelet om de doorontwikkeling van de Uithof tot internationaal sciencepark en woonwijk.

Student & Starter: Eens

Student & Starter vindt het erg belangrijk dat de Uithof een gezellige plek wordt. Zeker nu er duizenden extra studenten gaan wonen. Een discotheek is echter niet het belangrijkste, zeker gezien HAL16 een paar minuten verderop zit met een uitstekende programmering. Wel is er behoefte aan meer winkels en straks een tram die ook ‘s avonds en in het weekend rijdt.

Stadsbelang Utrecht: Oneens

Stadsbelang Utrecht is voor het faciliteren van ondernemerschap, Mocht een exploitant de mogelijkheden willen onderzoeken ter zake de vestiging van een discotheek in de Uithof zal de gemeente met een positieve grondhouding deze ondernemer tegemoet moeten treden. "Ja, mits", in plaats van "Nee, want", moet het credo zijn.

Nederland Duurzaam: Geen van beide

ND is voorstander van globalere bestemmingsplannen en wil met de grondeigenaar van de Uithof, de Universiteit Utrecht, afspraken maken voor meer huisvesting en een breder voorzieningenniveau, ook als het om horeca gaat. Dit hoeft echter niet perse een discotheek te zijn.

Libertarische Partij: Oneens

Er mag uiteraard best een discotheek komen in De Uithof. Dat staat de eigenaren van de gebouwen in De Uithof volledig vrij. Helaas is het zo dat de gebouwen voornamelijk in eigendom zijn van de Universiteit Utrecht. Dat is een instelling die flink wordt gesubsidieerd en gereguleerd door de rijksoverheid. Anders was er allang een discotheek gerealiseerd. Het staat private initiatiefnemers volledig vrij zich te organiseren om dit te realiseren. Maar niet van belastinggeld.

Ouderenpartij Utrecht: Oneens

De Uithof is niet geschikt als locatie voor een discotheek.

Partij voor de Dieren: Eens

De Partij voor de Dieren is voor meer voorzieningen voor studenten. Indien studenten op de Uithof behoefte hebben aan een discotheek moet deze er komen.

Partij Vrij Utrecht: Eens

Geen toelichting gegeven

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken